U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Linttabblad op maat : FileRoaming

0000002020     -      22-05-2013

Dit gepersonaliseerde linttabblad laat toe bestanden te ontvangen in een Mercatorversie die geen deel uitmaakt van het lokale netwerk. Het werkt met een kleine clientsoftware, MercatorFileRoamingClient.exe, waarmee bestanden gecomprimeerd en naar dit tabblad verzonden worden. Deze parameterinstelling is erg nuttig voor gebruikers die Mercator benutten in een 'Terminal Server'-omgeving. Ze vereenvoudigt immers aanzienlijk de verrichtingen die moeten worden uitgevoerd om een of meer bestanden van de client-post van de gebruiker over te zetten naar de "Bestandsbrowser"-objecten van Mercator. De communicatie tussen de client en de server verloopt via Mercator Roaming.

fileroamingpanel_f

Om te werken hebben zowel FileRoamingPanel.dll als MercatorFileRoamingClient.exe de volgende DLL-bestanden nodig:

 • MercatorTunnell.dll
 • MercatorUi.dll
 • MercatorComponents.dll.

Wij raden dan ook aan om FileRoamingPanel.dll in de hoofddirectory van Mercator te plaatsen en het bestand van daaruit te installeren in het gepersonaliseerde lint van de betrokken gebruikers. Als de resources lokaal geïnstalleerd zijn, raden we aan dit DLL-bestand te herbenoemen in FileRoamingPanel.dl + tilda en het mercator.path-bestand aan te vullen met de volgende lijnen:

[Config]
CustomDlls=FileRoamingPanel

Hierdoor wordt de FileRoamingPanel-assembly bij de eerstvolgende opstart van Mercator automatisch gekopieerd naar de lokale directory. U hoeft die van daaruit dan nog enkel te installeren in het gepersonaliseerde lint van de betrokken gebruikers.

 

De client MercatorFileRoamingClient.exe bestaat uit een kleine applicatie, geschreven in C# (Framework 2.0 vereist), die u hier kunt downloaden: MercatorFileRoamingClient.zip.

Voor de installatie plaatst u ze in een lege lokale directory, waarin u ook de 3 eerder vermelde DLL-bestanden kopieert.

Dit programma ziet er als volgt uit:

mercatorfileroamingclient

De verschillende zones moeten als volgt worden ingevuld:

 • het IP-adres van de server waarop Mercator "draait";
 • de te gebruiken MercatorRoaming-poort. Deze poort staat vermeld op het gepersonaliseerde tabblad;
 • de naam van de Mercator-licentie;
 • het type applicatie MFACT, MSHOP ...

Deze gegevens worden opgeslagen in het bestand MercatorFileRoamingClient.ini, zodat ze bij een volgend gebruik vooraf kunnen worden ingevoerd.

Opmerkingen

 • MercatorRoaming gebruikt één enkele poort per Mercator-sessie. U moet er uiteraard op letten dat de firewall de communicatie via deze poort toelaat.
 • De broncodes van dit gepersonaliseerde tabblad worden niet gepubliceerd.


Gebruik

 • Start een Mercator-sessie op de 'Terminal Server'-server. Noteer de MercatorRoaming-poort die door uw sessie wordt gebruikt (deze poort kan veranderen na elke opstart van Mercator).
 • Op de client-post:
  • MercatorFileRoamingClient.exe starten.
  • Desgevallend de waarde van de poort aanpassen. De andere waarden moeten niet gewijzigd worden.
  • Via drag&drop één of meer bestanden van uw lokale schijven naar de rechthoek in het midden van het scherm slepen.
  • Klikken op de "Bliksem"-knop om de gegevens te verzenden. MercatorFileRoamingClient zipt de over te zetten bestanden en uploadt het gezipte bestand naar het gepersonaliseerde tabblad van Mercator.
 • In de Mercator-versie op de 'Terminal Server'-server verschijnt de bestandenlijst in het tabblad. Nu kunt u het gewenste bestand via drag&drop bijvoorbeeld naar een "Bestandsbrowser"-object van Mercator slepen.


Te laden : 0000002020.zip (7 Kb - 16-12-2011)