U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Android, hoe kun je de visuele aspecten van hybride Blazor-applicaties aanpassen?

0000003174     -      04-09-2023

De interface van hybride Blazor-applicaties (bijvoorbeeld MercatorSelfScanMonitor) kan worden aangepast door de bestanden met de HTML-code, afbeeldingen, CSS en JavaScript van de applicatie te bewerken. Onder Windows kan dit direct worden gedaan door wijzigingen aan te brengen in de wwwroot-map. Onder Android is dit niet zo eenvoudig omdat de gebruiker standaard geen toegang heeft tot het bestandssysteem dat deze map bevat.

Om dit aan te passen, moet de applicatie eerst in de Windows-versie worden geïnstalleerd. Alle html, css, js en png bestanden zijn namelijk gemeenschappelijk tussen de Windows-versie en de Android-versie. Deze wijzigingen kunnen dus worden aangebracht in de Windows-omgeving. Vervolgens kunnen gewijzigde en/of toegevoegde bestanden worden overgebracht naar de tablet. (Onaangepaste bestanden hoeven niet te worden overgebracht).

Ten slotte moeten in de applicatie de volgende knoppen worden aangeraakt:

Upload bestand : Deze knop maakt het mogelijk om een bestaand bestand in wwwroot of een van de submappen ervan te vervangen door een aangepaste versie.

Bestand verwijderen: Deze knop maakt het mogelijk om een of meerdere aangepaste bestanden te verwijderen. De applicatie keert dan terug naar de oorspronkelijke versie.

Als het index.html-bestand is gewijzigd of verwijderd, is het noodzakelijk om de applicatie zo snel mogelijk af te sluiten en opnieuw te starten. (Mogelijk crash, maar zonder gevolgen)

De bestanden worden automatisch in de juiste map geplaatst op basis van hun extensie.

Let op: deze gewijzigde bestanden moeten elders worden opgeslagen. Bij het verwijderen / opnieuw installeren van de applicatie gaan al deze wijzigingen namelijk verloren.