U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorSelfScanMonitor (NL)

0000003172     -      07-08-2023

MercatorSelfscanMonitor is een uitbreiding op MercatorSelfScan. Het kan worden gebruikt om meerdere externe autonome kassa's in realtime te bewaken om zelfkassa-processen te controleren.  Het is een standalone programma dat is gebouwd op basis van een hybride Blazor-toepassing, waardoor de interface eenvoudig kan worden geconfigureerd en aangepast. Het is beschikbaar voor Windows en Android. 

Installatie

MercatorSelfScanMonitor vereist geen specifieke optie in de Mercator-voucher, noch de aanwezigheid van een Mercator.

Op Windows :

U moet de WebView2 Runtime installeren.

Vervolgens moet de inhoud van MercatorSelfScanMonitor.zip worden uitgepakt in een lege map. Het bestand MercatorSelfScanMonitor.appsettings.json kan worden gewijzigd zoals hieronder beschreven. De toepassing wordt gestart via MercatorSelfScanMonitor.exe.

Op Android :

Dit APK-bestand moet worden gedownload naar de tablet. Het wordt gebruikt om het programma te installeren. Na de installatie moet je deze knoppen rechtsboven aanraken om de SQL database verbindingsparameters in te stellen:

MercatorSelfScanMonitor_button_setup2

Dit is nodig op Android zodat de configuratie van de toepassing wordt beschermd door een Mercator-login met "Tools"-autorisatie in het profiel.

Android versie 7 of hoger.

Gebruik

Wanneer de toepassing start, gaat deze in de modus "Wachten op eerste verbinding". Wanneer elke MercatorSelfScan, wordt opgestart, wordt deze geregistreerd en weergegeven in de vorm van een rechthoek die de status van de autonome kassa weergeeft. Er is verder niets te doen in de toepassing.

MercatorSelfScanMonitorNL

 

Instellingen

Parameters worden ingesteld door de waarde van de sleutels in het bestand MercatorSelfScanMonitor.appsettings.json te wijzigen. Dit bestand wordt gelezen wanneer de toepassing wordt gestart. Dit betekent dat MercatorSelfScanMonitor opnieuw moet worden gestart na elke wijziging.

  • DeveloperTools : geef 1 op om de Tools voor ontwikkelaars te activeren voor toegang tot de console en het inspecteren van HTML-elementen (via CTRL-SHIFT-I). In productie moet deze waarde 0 zijn.
  • DefaultLanguage : applicatietaal. Mogelijke keuzes: F N E D.
  • TcpPort : de TCP-poort waarop de applicatie zal luisteren voor MercatorSelfScans.
  • MonitorHeight : de hoogte in pixels van de rechthoeken die elke MercatorSelfScan vertegenwoordigen.
  • MonitorMaxLines : het maximum aantal lijnen dat moet worden weergegeven in de rechthoeken die elke MercatorSelfScan vertegenwoordigen. Elke lijn komt overeen met een gebeurtenis in de MercatorSelfScan.
  • MercatorSqlConnectionIni : SQL database verbindingsparameters. Alleen vereist voor Android. De parameters moeten worden ingevuld volgens de inhoud van het bestand Mercator.connection van de overeenkomstige Mercator. De knop "uploaden" wordt gebruikt om de inhoud van een Mercator.connection-bestand te laden dat eerder is opgeslagen op het tablet en om de waarde van de verschillende parameters in te stellen op basis van de inhoud.

De look van de applicatie kan uitgebreid worden aangepast door de bestanden in wwwroot te bewerken:

  • index.html
  • css/style.css
  • css/mercator.css
  • de afbeeldingen

Lees ook : Hoe kan ik de visuele aspecten van hybride Blazor-toepassingen op Android wijzigen ?