U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van BEBAT, RECUPEL of andere bijdragen/taksen met BTW

0000002698     -      15-06-2020

De module "Taksen en accijnzen" van Mercator kan niet worden gebruikt daar het beheer van deze bijdragen zonder BTW wordt verrekend. Het schema dat volgt illustreert de instelling voor BEBAT. Dit schema kan worden gebruikt voor andere taxen of bijdragen waarop er een BTW bedrag mag verrekend worden.

Het hieronder vermelde voorbeeld laat toe om in de artikelfiche de waarde van de bijdrage in te vullen. (Tabblad "Prijzen"). In het verkoop ingavescherm wordt er een kolom bijgevoegd. Deze kolom wordt ingevuld met de waarde van de bijdrage. Deze kolom kan men wijzigen.

De veldnaam S_BEBAT is een variabele die u kan aanpassen als het gaat om RECUPBEL kan bijvoorbeeld S_RECUP in de plaats worden gebruikt. Pas dan wel de naam van de variabele aan in de formule die wordt weggeschreven in de sekwenties.

Procedure om de oplossing in te stellen :

 • maak via het hulpprogramma een veld bij :S_BEBAT float in STOCK
  alter table STOCK add S_BEBAT float not null default 0
 • maak via het hulpprogramma een veld bij : S_BEBAT float in LIGNES_V
  alter table LIGNES_V add S_BEBAT float not null default 0
 • Wijzig de artikelfiche om het veld S_BEBAT te laten verschijnen (Bijvoorbeeld in het tabbald "Prijzen")

 

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden 
  • In de artikelfiche, moet de verkoopprijs van het artikel "Bebat tax inclusief" vermelden .
  • Wijzig de lay-out van de verkoopdocumenten. Voeg een subregel toe onder de artikellijn en vermeld hier (indien nodig) het bedrag van de Bebat-belasting.
  • wijzig het de ingaveschermen om de kolom S_BEBAT te laten verschijnen
  • op het niveau van de sequenties, stel de volgende formule in "Totaal":
   Math.Round(q*pu*(100-remise)/100+q*s_bebat*(Convert.ToInt32(billingEngine.PIEDS["regime"]) == 6 ? (1+taux_tva/100) : 1) / billingEngine.Conversion, billingEngine.NDec)
   	
  • Wijzig de lay-out van de verkoopdocumenten. Voeg een subregel toe onder de artikellijn en vermeld hier (indien nodig) het bedrag van de Bebat-belasting.

 

Bij de verbinding naar de boekhouding wordt de bijdrage opgenomen in de algemene verkoopcijfers.
Een aangepaste statistiek vanuit Mercator zal u toelaten een D.V. te maken in de boekhouding om de algemene rekening van de bijdragen aan te zuiveren.