U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

EAN13-barcodes afdrukken met een klassieke printer

0000000510     -      28-12-2014
Verouderd

attention_aruba Deze pagina is niet van toepassing voor de Aruba versie.

 

Mercator kan EAN13-barcodes afdrukken met een klassieke printer. Daartoe volstaat het in het configuratiescherm van Windows het lettertype uit het bijgevoegde zipbestand te installeren.

De functie XEAN13 moet worden gebruikt om de in een Mercator-veld opgeslagen barcodes om te zetten in tekens die afgedrukt kunnen worden in een 'true type'-lettertype.

Voor het etiket moeten de volgende parameters worden ingesteld (voorbeeld voor een barcode opgeslagen in S_CLE3):

  • creëer een etiketveld met als formule: xean13(stock_rep.s_cle3);
  • kies voor dit veld het lettertype Ean 13;
  • kies een tekengrootte die voldoende groot is (bijvoorbeeld 48).

Met deze parameterinstelling kunnen barcodes als volgt worden afgedrukt:
 

ean13


Ter herinnering: deze procedure moet niet worden gevolgd als voor het afdrukken van de barcodes een gespecialiseerde printer wordt gebruikt (bijvoorbeeld: Eltron, Zébra ...).

(Minimaal versie 3.25.50)Te laden : 0000000510.zip (5 Kb - 11-02-2004)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.