U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Error "Recipient not registered in Peppol" bij het verzenden van een eFactuur

0000003107     -      31-05-2024

Bij het verzenden van een elektronische factuur via het Peppol-netwerk kan deze fout optreden :

RECIPIENT_NOT_IN_PEPPOL : Récipient not registered in peppol for this document

De melding geeft aan dat de ontvanger van de factuur niet bekend is in het Peppol-netwerk of dat hij heeft aangegeven dit type document (in dit formaat, onder deze versie) niet te ontvangen.

In het algemeen geeft een klant vooraf aan zijn leverancier :

  • de Peppol-ID die hij moet gebruiken om hem terug te vinden op het Peppol-netwerk,
  • het type en formaat documenten dat hij aanvaard.

Standaard stuurt Mercator het Peppol-bericht altijd op basis van het BTW-nummer :

  • Voor een klant in België :  9925:be + BTW-nummer
  • Voor een klant in Luxemburg : 9938:lu + BTW-nummer
  • Voor een klant in Frankrijk : 9957:fr + BTW-nummer
  • ...

Over het algemeen zijn bedrijven in België volgens 2 regelingen geregistreerd :

  • Volgens de BTW : 9925:be + BTW-nummer
  • Volgens de BCE (Banque Carrefour des Entreprises) : 0208: + BCE-nummer (zonder be)

Als de standaard Peppol-ID die door Mercator wordt gebruikt niet geschikt is (omdat de klant niet is geregistreerd in het Peppol-netwerk op basis van zijn BTW-nummer), dan moet deze optionele kolom worden toegevoegd aan de klantentabel : 

alter table CLI add C_PEPPOL_ID char(20) not null default ''

Dit veld moet informatie bevatten in de vorm schema:value 

Bijvoorbeeld : 0208:0000000097

Het moet alleen ingevuld worden voor klanten die geen Peppol-ID hebben op basis van hun BTW-nummer.

De lijst met schema's is beschikbaar op deze pagina.


Deze site kan gebruikt worden om te controleren of er een Peppol-ID bestaat : https://peppol.helger.com/public/locale-en_US/menuitem-tools-participant


Deze methode van MercatorController.xFunctions in MercatorTunnel.dll zet een BTW-nummer om in een Peppol-ID :

Zoom
public static string xNumTvaToPeppolId(string vatno)

 
Het retourneert null als er geen waarde kon worden vastgesteld. Het werkt ook voor landen buiten Europa.