U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik van MercatorShield in de "cloud"-configuratie

0000002134     -      09-06-2020

Voor een optimale werking van uw Mercator Majuro met een SQL-database in de "cloud" kan de verbinding met MercatorShield zodanig worden geconfigureerd, dat ze via de SQL-server loopt.

Bij een klassieke MercatorShield-configuratie ziet het verbindingsschema er als volgt uit:

shieldsql1

Vermeldt de MercatorShield-configuratie "Via SQL Server", dan ziet het verbindingsschema er als volgt uit:

shieldsql2

Met andere woorden: de communicaties via poort 5022 met betrekking tot de MercatorShield-functionaliteiten (certificaatcontrole) verlopen niet langer tussen Mercator.exe en de dienst MercatorShield, maar wel tussen de SQL-server en MercatorShield. De communicaties met betrekking tot de MercatorShield-functionaliteiten tussen Mercator.exe en de SQL-server gebeuren via eenvoudige SQL-opdrachten, waarvoor dus geen bijkomende poort geopend moet worden.

Om deze configuratie te laten werken, is technisch gezien het volgende vereist:
SQL Server moet vrij kunnen communiceren met poort 5022 en via diezelfde poort MercatorShieldService kunnen bereiken, die zich in hetzelfde lokale netwerk als de SQL-server moet bevinden;

Praktisch gezien verloopt de installatie als volgt:

  • zorg ervoor dat u start vanuit een configuratie waar het klassiek geïnstalleerde MercatorShield correct werkt;
  • vanuit Mercator Majuro voert u het menu "Tools > Geavanceerde tools > MercatorShield > Via SQL Server configureren" uit.
  • de optie SHIELDHOST van "Tools > Opties" wordt aangevuld met de vermelding "@SQL". Dit geeft aan dat MercatorShield moet worden gebruikt via SQL Server.
    192.168.2.130:5022 wordt 192.168.2.130:5022@SQL.


Verder is het gebruik van MercatorShield via SQL Server compleet transparant. Bij dit soort installatie wordt enkel de manier gewijzigd waarop de MercatorShield-berichten tussen Mercator en MercatorShieldService worden verstuurd.

Wenst u terug te keren naar de klassieke methode, dan hoeft u enkel de SHIELDHOST-optie te wijzigen (@SQL verwijderen) en Mercator opnieuw op te starten.