U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik van MercatorShield in de "cloud"-configuratie

0000002134     -      11-12-2014

Voor een optimale werking van uw Mercator Majuro met een SQL-database in de "cloud" kan de verbinding met MercatorShield zodanig worden geconfigureerd, dat ze via de SQL-server loopt.

Bij een klassieke MercatorShield-configuratie ziet het verbindingsschema er als volgt uit:

shieldsql1

Vermeldt de MercatorShield-configuratie "Via SQL Server", dan ziet het verbindingsschema er als volgt uit:

shieldsql2

Met andere woorden: de communicaties via poort 5022 met betrekking tot de MercatorShield-functionaliteiten (certificaatcontrole) verlopen niet langer tussen Mercator.exe en de dienst MercatorShield, maar wel tussen de SQL-server en MercatorShield. De communicaties met betrekking tot de MercatorShield-functionaliteiten tussen Mercator.exe en de SQL-server gebeuren via eenvoudige SQL-opdrachten, waarvoor dus geen bijkomende poort geopend moet worden.

Om deze configuratie te laten werken, is technisch gezien het volgende vereist:

  • SQL Server moet vrij kunnen communiceren met poort 5022 en via diezelfde poort MercatorShieldService kunnen bereiken, die zich in hetzelfde lokale netwerk als de SQL-server moet bevinden;
  • de assembly MercatorShieldSqlClient.dll moet op een lokale schijf van de SQL-server staan en over de juiste verwijzingen beschikken (cf. infra);
  • de dienst SQL moet over voldoende rechten beschikken om MercatorShieldSqlClient.dll te kunnen gebruiken (UNSAFE-modus vereist). Desgevallend moet de dienst SQL zo geparametreerd worden dat de credentials van een beheerder gebruikt worden.

Praktisch gezien verloopt de installatie als volgt:

  • zorg ervoor dat u start vanuit een configuratie waar het klassiek geïnstalleerde MercatorShield correct werkt;
  • kopieer MercatorShieldSqlClient.dll naar een lokale directory van de SQL-server. Volgens afspraak stellen wij voor om dit bestand in de "programma"-directory van SQL Server te plaatsen: c:\Program Files\Microsoft SQL Server. Maar ook iedere andere lokale directory kan worden gebruikt;
  • vanuit Mercator Majuro voert u het menu "Geavanceerde tools / MercatorShield / Via SQL Server configureren" uit. In dit menupunt wordt gevraagd MercatorShieldSqlClient.dll te lokaliseren, met vermelding van de directory die in het vorige punt werd gebruikt. Als Mercator Majuro momenteel wordt uitgevoerd vanaf een andere werkpost dan de SQL-server, moet u ervoor zorgen dat de directory wordt aangeduid volgens een notatie "gezien vanaf de SQL-server". Ieder gebruik van een directory op een netwerkvolume is formeel verboden;
  • dit menupunt van Mercator Majuro verwijst naar deze assembly, zodat hij kan worden gebruikt door deze SQL-database;
  • de optie SHIELDHOST van "Tools / Opties" wordt aangevuld met de vermelding "@SQL". Dit geeft aan dat MercatorShield moet worden gebruikt via SQL Server.
    192.168.2.130:5022 wordt 192.168.2.130:5022@SQL.


Verder is het gebruik van MercatorShield via SQL Server compleet transparant. Bij dit soort installatie wordt enkel de manier gewijzigd waarop de MercatorShield-berichten tussen Mercator en MercatorShieldService worden verstuurd.

Wenst u terug te keren naar de klassieke methode, dan hoeft u enkel de SHIELDHOST-optie te wijzigen (@SQL verwijderen) en Mercator opnieuw op te starten.Te laden : 0000002134.zip (11 Kb - 10-01-2016)