U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe berekent Mercator de GGPA en de kostprijs ?

0000000677     -      28-09-2018

De GGPA (gemiddelde gewogen prijs bij aankoop) wordt vaak verward met de gemiddelde aankoopprijs (niet gewogen).

Een niet gewogen gemiddelde prijs wordt gewoon berekend als de som van de aankoopprijzen gedeeld door de som van de hoeveelheden. Dit gegeven is niet echt interessant vanuit het oogpunt van het beheer, omdat het nooit opnieuw wordt geïnitialiseerd.

Wat Mercator in de GGPA berekent, is verschillend. Hierbij gaat het om een gewogen gemiddelde. Het voordeel hierbij is dat het gemiddelde opnieuw wordt geïnitialiseerd op basis van de laatste aankoopprijs telkens als de voorraad op nul is gekomen. Om een GGPA correct te berekenen, moet u
alle bewegingen kennen (ook de verkopen) alsook hun chronologie.


De formule voor de GGPA is als volgt:


                 (hoeveelheid in voorraad * actuele GGPA)+(inkomende hoeveelheid * inkomende aankoopprijs)
GGPA = ________________________________________________________________________________________________
                                 (hoeveelheid in voorraad + inkomende hoeveelheid)


als hoeveelheid in voorraad+inkomende hoeveelheid >0


anders

GGPA = inkomende aankoopprijs


De kostprijs wordt berekend volgens hetzelfde principe, mits wijziging van het rechterlid van het deeltal:


                 (hoeveelheid in voorraad * actuele kostprijs)+(inkomende hoeveelheid * (inkomende aankoopprijs + kostprijs per lijn))
Kostprijs = _______________________________________________________________________________________________________________
                                 (hoeveelheid in voorraad + inkomende hoeveelheid)