U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kosten berekenen

0000002865     -      10-04-2020

Mercator houdt de kostprijzen (gewogen middelen) die bij de artikelen horen bij. Deze kosten worden berekend tijdens de validatie van een aankoopdocument (Leverbon / leveranciersfactuur volgens de waarde van de MAJ_DPA-optie).

In een leveranciersfactuur kunt u in de kolom "Kosten" onmiddellijk een waarde per regel invoeren, die zal worden gebruikt om de aankoopprijs te verhogen en zo een kostprijs te verkrijgen. Deze kolom kan elke waarde hebben; deze zijn niet betrokken bij de berekening van totalen van het document.

Met de knop bouton_Cout kunnen de kosten over de verschillende lijnen worden uitgesplitst. Het systeem vraagt de totale waarde van de toe te wijzen kosten.

repartirCouts_nl

Deze kosten worden vervolgens uitgesplitst naar hoeveelheden, nettogewichten, brutogewichten of waarden (aankoopprijs) volgens de keuze van de gebruiker.

Mercator staat ook de automatische distributie toe van de aankoopprijs van een of meer regels van het document over de kosten van de andere lijnen. Om dit te doen, moeten de te verdelen lijnen verwijzen naar een "kosten" -item vermeld in de opties (menu "Extra / Opties" - ID = ART_COUT). Het standaard te verdelen totaal dat wordt aangegeven in het venster van de kostenverdeling is dus de som van de regels met dit artikel "kosten" (het wordt automatisch aangevuld).
De verdeling zal plaatsvinden op alle lijnen van het document, met uitzondering van de lijn die verwijst naar dit artikel "kosten".

Via het menu "Extra> Opties – Verdeling van de kosten: disconto aftrekken" (ID = COST_ESC_D) is het mogelijk om te definiëren of de korting al dan niet in mindering wordt gebracht tijdens de kostenverdeling.