U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de grootte van de door Mercator aangemaakte PDF’s verkleinen?

0000002877     -      20-01-2020

De rapport generator van Mercator kan PDF’s aanmaken, of het door een geautomatiseerde export ofvia de knop “Opslaan” van het voorbeeld op scherm (Visualiseren). In functie van de inhoud kan het PDF bestand zwaar zijn.

In de opties van de Export naar PDF (Opslaan > Adobe Acrobat…) kan in de Opties de checkbox “Gecomprimeerd” worden aangevinkt. Dit is standaard in de interface voorzien, en ook bij het automatisch exporteren. (Dus, er dient hier niets te worden veranderd).

pdf_export_compress_nl

Het belangrijkste van deze optimalisatie dient te gebeuren op niveau van de inhoud van het rapport, die moet worden opgebouwd in functie van deze optimalisatie. Hierbij enkele pistes die zorgen voor een verlichting van de aangemaakte PDF bestanden.

 • Verminder het aantal gebruikte lettertypes. Ieder gebruikte Font nestelt zich in het PDF bestand.
 • Verminder het aantal gebruikte afbeeldingen. Een PDF bestand is optimaal als het inhoud PostScript, ttz. vectorieel bevat. Een afbeelding (jpeg, png, …) is een tabel met bytes, eventueel geoptimaliseerd.
 • Verminder het aantal RichText zones. Iedere zone wordt omgezet in een afbeelding, hetgeen hetzelfde veroorzaakt zoals hierboven aangehaald.
 • Als de PDF vooral bedoeld is om op scherm te bekijken, dan moeten de afbeeldingen in de werkelijke afmeting worden gebruikt (dus niet in gereduceerde afmeting vertrekkend uit een groter beeld) en een lage definitie (72 dpi bij voorbeeld).
 • Iedere afbeelding dient bij aanvang in een “optimaal” formaat te worden bewaard. Er bestaan meerdere programma’s om de grootte van een afbeelding zonder verlies van kwaliteit te verminderen (Middelen die meestal worden gebruikt om afbeeldingen op een website te optimaliseren).

Tipin een PDF bestand kan tekst die in een afbeelding staat, niet als tekst wordt geselecteerd. Het is waarschijnlijk een plaats die kan worden geoptimaliseerd door deze inhoud door werkelijke tekst te vervangen.

In de rapport editor laten properties toe om het verkleinen van de PDF’s te genereren.

 • Door automatisch de kwaliteit van de afbeeldingen en de RichText zones te verkleinen:
  • PdfImageQuality
  • RichTextImageQuality
  De waarde moet in percentage, tussen 1 en 100 worden uitgedrukt. Standaard staat deze op 90. Men stelt vast dat, bij voorbeeld, met een waarde van 50, het gewicht van een PDF zonder overdreven verlies van de visuele kwaliteit door twee kan worden gedeeld. 
 • Door in het rapport de Fonts via de property PdfContainsFont toe te voegen.
  De waarde (logisch) staat standaard op True.
  Opgelet: als deze optie op False staat, dan kan het zijn dat het document op de werkposten die in het origineel document niet deze Fonts gebruiken niet zichtbaar is (voorbeeld: Fonts die wel in Windows en niet in Mac beschikbaar zijn).
 • pdf_export_quality_nl