U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de objectklasse ReportListener gebruiken in Mercator ?

0000001053     -      28-12-2014
Verouderd

attention_aruba Deze pagina is niet van toepassing voor de Aruba versie.

 

Bij de overgang naar Visual FoxPro 9 biedt Mercator (min. versie 6.0) de mogelijkheid om het gedrag van de statusgenerator te wijzigen door gebruik te maken van een nieuwe objectklasse: de klasse "ReportListener".
Door rapporten uit te voeren in "Object-assisted"-modus, verkrijgt men edities van een betere kwaliteit, nieuwe releasetypes en een open architectuuraspect.

In de statusgenerator van Mercator (MercatorReportBuilder) beschikt u over de mogelijkheid om deze objectklasse te definiëren door u te baseren op hetzij de eigen klasse van Visual FoxPro (ReportListener), hetzij onze aangevulde klasse (MercatorReportListener).
Daartoe hoeft u enkel het scherm voor de parameterinstelling van het rapport te openen, het tabblad "Mercator Listener" te kiezen en daarop uw script te plaatsen waarbij u de volgende structuur naleeft:

define class $NOM$ as MercatorReportListener
enddefine


We wijzen erop dat $NOM$ een trefwoord is dat niet kan worden gewijzigd. Om de eigen klasse als referentieklasse te gebruiken, vervangt u MercatorReportListener door ReportListener.

Hierna volgt een voorbeeld waarin de AfterReport-methode wordt aangevuld met de klasse MercatorReportListener door aan het eind van de uitvoering van het rapport het totale aantal pagina's te vermelden.
 

reportlistener1


Om te kunnen profiteren van de voordelen van de klasse MercatorReportListener zonder ze te wijzigen, volstaat het de regels "define… " en "enddefine" in te voegen zonder er iets tussen te plaatsen. Het rapport zal dan "luisteren" naar de klasse MercatorReportListener en de uitvoering ervan zal gewijzigd worden.
In vergelijking met de eigen klasse biedt deze klasse de mogelijkheid om de stijl, het lettertype, de grootte, de kleur en de stand van de objecten van het rapport dynamisch te wijzigen. Via het tabblad Mercator in het venster van de objecteigenschappen kunnen formules worden ingevoerd voor deze verschillende effecten.

Uitleg van de effecten

 • Effect 'Rotation': numerieke formule die de rotatiehoek opgeeft in graden en met de wijzers van de klok mee (bv.: -45 komt overeen met een rotatie van 45° tegen de wijzers van de klok in).
 • Effect 'Font Color': formule rgb(x,y,z) waarbij
  • x = de verhouding voor rood,
  • y = de verhouding voor groen,
  • z = de verhouding voor blauw.
  De waarden voor x, y en z moeten tussen 0 en 255 liggen.
 • Effect 'Font Name': formule die de naam van het lettertype opgeeft (bv.: 'Arial').
 • Effect 'Font Size': numerieke formule die de grootte van het lettertype opgeeft.
 • Effect 'Font Style': numerieke formule met als mogelijke waarden:
  • 0 voor normaal,
  • 1 voor vet,
  • 2 voor cursief,
  • 3 voor vet + cursief.

Een voorbeeld:reportlistener2


Een voorbeeld zie 0000001055f.html

 De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.