U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de sortering en de onderbreking in de inventaris op datum wijzigen ? (legacy)

0000000440     -      10-10-2015
Verouderd

De volgende wijzigingen maken het mogelijk om de inventarissen op datum voor één magazijn of voor alle magazijnen aan te passen.

Bijvoorbeeld: de sortering per rayon veranderen in een sortering per S_CAT1 (inventaris op datum).

 

In de SQL-parameterinstelling van dit document vervangt u
 
zselect("* from stock (NOLOCK) "+iif(!empty(filter_stock)," where "+filter_stock,"")+" order by s_id_rayon,s_id_famil,s_id_ssfam",'stock_x')
 
door
 
zselect("* from stock (NOLOCK) "+iif(!empty(filter_stock)," where "+filter_stock,"")+" order by s_cat1",'stock_x').
 

Vervolgens vervangt u in het documentmodel via het menu "Report / Data Grouping" het veld
 
rayons_x.id

door
 
s_cat1.
 

En tot slot vervangt u in de Group Header van het document
 
iif_langue2(users.langue,'Regal','Rak','Rek','Rayon') + ' : ' + iif(!isNull(rayons_x.nom),rayons_x.nom,'')
 
door
 
iif_langue2(users.langue,'Kategorie','Category','Categorie','Catégorie') + ' : ' + s_cat1.
 

Enkel beschikbaar in SQL-versie.

?De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.