U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de updates van Mercator automatiseren?

0000002364     -      27-04-2023

 
MercatorUpdater.exe kan in stille-modus werken. In deze modus, gedraagt hij zich als een console applicatie. Dit laat ons toe om updates te laten uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker, men kan dit bijvooorbeeld op volgende wijze creeëren: een taak in de Task Scheduler van Windows (taskschd.msc)
 
Om MercatorUpdater.exe in deze modus te starten, moet men de parameter dir= meegeven gevolgd door het pad vervolledigd met de hoofddirectory van Mercator. Deze parameter kan worden weggelaten indien MercatorUpdater.exe zich in de root-directory van Mercator bevindt.
 
Indien Mercator een multi-dossier configuratie bevat, moet men de parameter iddossier= meegeven, gevolgd door het id van het dossier gevolgd door een bestand, dat als basis-bestand gebruikt zal worden voor de updates.
 
Standaard in stille-modus zal Mercator een logfile aanmaken in de hoofddirectory van Mercator. De naam van dit estand is MercatorUpdater gevolgd door de datum, het uur en de .log-extensie. Het is mogelijk om de gewenste bestandsnaam in te stellen door het meegeven van de log=.

Als u oude logbestanden automatisch wilt verwijderen, moet u de parameter deletelogs= met het aantal dagen doorgeven.

 
e log kan verzonden worden per mail. Hiervoor moet men de SMTP-informatie aanvullen met de opties van Mercator. Men moet ook de parameter mailto= meegeven met hierbij het gewenste bestemmingsadres. (De parameters mailcc= en mailbcc= worden ook ondersteund.
 
Opmerkingen:
  • In stille-modus, voert MercatorUpdater.exe nooit zijn eigen updates uit.
  • In stille-modus, is het niet mogelijk om een lokale installatie van componenten uit te voeren. Indien deze configuratie geactiveerd is in normale-modus, zal er ook rekening gehouden worden met de stille-modus.
  • MercatorUpdater.exe is gestart in normale-modus vanaf er geen enkele parameter meegegeven wordt.
  • Indien men een parameter wenst mee te geven die spaties bevat, moet men voor en achter de parameter dubbele aanhalingstekens geplaatst worden. Bijvoorbeeld: "dir=C:\Program Files\Mercator"
Deze functionaliteit wordt ondersteund vanaf versie 1.0.39 van MercatorUpdater.exe. Indien uw versie ouder is, volstaat het om dit programma te starten in normale-modus en de voorgestelde updates te accepteren.