U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de valuta's centraal beheren in een fiduciaire configuratie ?

0000001701     -      10-10-2015

In Mercator is het mogelijk om de valuta's voor de dossiers van de configuratie centraal te beheren. Om deze functionaliteit te gebruiken, moet men een voucher versie 7.2 of later installeren in het fiduciairesysteem voor het dossierbeheer.

Via het menu "Gemeenschappelijke gegevens / Valuta's" van het dossierbeheer kunnen de gemeenschappelijke valuta's worden ingesteld. Dit scherm is identiek aan het scherm dat ook voorkomt in een autonome Mercator-versie: het laat toe de verschillende beschikbare valuta's te bepalen, alsook de wisselkoershistoriek van deze valuta's en het basisvaluta.

Eens de gemeenschappelijke valuta's aldus zijn gecreëerd, moet men nog bepalen in welke dossiers ze zullen worden gebruikt. Dat gebeurt via de aanvinkvakjes van de kolom "Gemeensch. valuta's" in het menu "Dossierlijst" van het dossierbeheer. Op die manier is het perfect mogelijk dat een of ander dossier zijn eigen tabel blijft gebruiken.

Indien bij het opstarten van een dossier de tabel met de gemeenschappelijke valuta's sinds de laatste opstart werd gewijzigd, zal de valutatabel van dit dossier worden vervangen door de tabel met de gemeenschappelijke valuta's. Dat geldt ook voor de tabel met de historische wisselkoerswaarden.

Zodra een dossier werd geactiveerd met de gemeenschappelijke valutatabel, komt het menu "Tools / Parameters / Valuta's" niet meer voor in Mercator.

Opmerking: het delen van de valuta's werkt enkel voor de dossiers in SQL, waarvan de databank wordt gehost op dezelfde server als die van de multi-dossierconfiguratie. De databanken van de betrokken dossiers moeten up-to-date zijn (het volstaat daartoe het dossier eenmaal te openen).

Om de samenhang van de databank te behouden, worden er nooit valuta's geschrapt. Er worden er wel toegevoegd en/of gewijzigd.