U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een Banksys Czam®-terminal aansluiten op meerdere pc's ?

0000000755     -      03-10-2015
Verouderd

Deze pagina betreft alleen de legacy versie.
Informatie over de Aruba en Majuro versies is hier beschikbaar.

De fysieke verbinding tussen de Banksys Czam®-terminal of de Xenta®-terminal en de pc gebeurt altijd via een seriële poort (DB9). De verbindingskabel wordt geleverd door Banksys. Een seriële poort kan per definitie niet worden gedeeld.

Om een Czam®-terminal te kunnen delen, moet u de module "Mercator CzamLink" gebruiken. Deze module omvat een uitvoeringsprogramma met een DCOM-object. Dit DCOM-object staat in voor het beheer van alle communicaties op de seriële poort die gebruikt wordt door de terminal. De Mercator-applicatie zal niet langer rechtstreeks met de seriële poort communiceren, maar wel met het DCOM-object dat gemeenschappelijk is voor alle werkposten op het netwerk. Deze component beheert alle conflicten veroorzaakt door het gelijktijdige gebruik van de Czam®-terminal.

CzamLink gebruikt het TCP/IP-protocol. Dit vereist een vast lokaal IP-adres op de werkpost die de Czam-terminal host.

Werking van CzamLink.exe

Dit programma werkt op 3 verschillende manieren:

 • normale activering van dit uitvoeringsprogramma: configuratie van de CzamLink-parameters en weergave van de actieve sessies;
 • activering van dit uitvoeringsprogramma met de parameter /REGSERVER: registratie van het DCOM-object in de registerbank;
 • oproepen van het DCOM-object vanaf een lokale of een externe Mercator-versie (op het lokale netwerk).

Installatie en configuratie van CzamLink

De hieronder beschreven installatie moet nauwgezet worden gevolgd, en daarbij moet men erop letten dat men geen installatiestappen toepast op een externe werkpost die specifiek zijn vermeld voor de werkpost waarop de Czam-terminal wordt gehost, of vice versa. Verder moeten de verschillende handelingen strikt in de hieronder voorgeschreven volgorde worden uitgevoerd.

Voordat u start met de parameterinstelling, moet u eerst controleren of de gebruikers van de verschillende werkposten die onderling zullen communiceren via de CZAM-Link, wel degelijk bestaan op alle machines (met wachtwoord en beheerdersrechten).
CzamLink werkt enkel onder Windows XP als de bestandsdeling niet werd geconfigureerd in "Simple"-modus (Ga hiervoor in Windows Verkenner naar het menu "Extra" en klik op "Mapopties...". Op het tabblad "Weergave" deactiveert u het laatste vakje "Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen)". Deze optie is standaard gedeactiveerd als de pc deel uitmaakt van een domein).
Deze optie moet op alle werkposten gedeactiveerd zijn.
Ook de Windows firewall moet op alle werkposten gedeactiveerd zijn.

Verder moet u er ook nog op letten dat alle pc's de andere pc "zien" in de zone "Lokaal intranet". Daartoe moet u de bestandsbrowser opstarten naar een gedeeld volume op de andere werkpost. Als in de rechterbenedenhoek de vermelding "Lokaal intranet" verschijnt, wordt de andere pc correct "gezien" in de zone. Verschijnt in de rechterbenedenhoek daarentegen de vermelding "Internet", dan moet u de volgende procedure toepassen:

 • ga naar de opties van Internet Explorer;
 • open het tabblad "Beveiliging";
 • klik op het pictogram "Lokaal Intranet";
 • klik op de knop "Websites";
 • deactiveer het vakje "Intranetwerk automatisch detecteren";
 • klik op "Geavanceerd";
 • voeg het adrespad toe dat overeenstemt met de UNC-naam van de andere pc \\autrePc\.

Op de werkpost waarop de Czam®-terminal wordt gehost

 • Ga na of de Banksys monopostverbinding correct werkt in deze Mercator-configuratie.
 • Controleer dat het lokale IP-adres van deze werkpost geen dynamisch adres is en noteer dit vast lokaal IP-adres.
 • Creëer een autonome Mercator-directory op de C-schijf van deze computer.
 • Kopieer de content van het bestand 0000000756.zip in deze directory.
 • Activeer CzamLink.exe, voer parameters in voor de COM-poort en het nummer van de terminal, en sluit vervolgens de applicatie.
 • Voer Register.bat of CzamLink.exe /REGSERVER uit om het DCOM-object te registreren in de registerbank.
 • Bij gebruik van Windows NT, 2000 of XP moet u DcomCnfg uitvoeren om de beveiligingsparameters te bepalen van het DCOM-object CzamLink.main:
  • uitvoeringsautorisatie: alle (of everyone als de pc in het Engels draait)
  • toegangsautorisatie: alle
  • configuratieautorisatie: alle / totale controle
  • identiteit: in "Deze gebruiker" voert u de inlogcode en het wachtwoord van de pc-beheerder in.
 • Kopieer de bestanden van de zip 0000000755.zip in de hoofddirectory van Mercator.
 • Vervang in Mercator, "Tools / Opties / Uitrusting kassa" de parameter "Poort CZAM-terminal" door CZAMLINK. (Opgelet: eens u de CzamLink-configuratie hebt gebruikt, is het VERBODEN om nog verzendingen te doen naar de terminal via zijn COM-poort. CzamLink beheert immers de conflicten veroorzaakt door het gelijktijdige gebruik van de terminal.)
 • U laat Mercator actief en activeert CzamLink om te controleren of de actieve sessie wel degelijk zichtbaar is. Vervolgens kunt u czamlink.exe sluiten.

Op de andere werkposten van het netwerk waarop de verbinding met de terminal moet worden geactiveerd

 • In Mercator, " Tools / Opties / Uitrusting kassa: Poort CZAM-terminal" vermeldt u CZAMLINK@aaa.bbb.ccc.ddd, waarbij aaa.bbb.ccc.ddd het IP-adres is van de pc waarop de terminal wordt gehost.
 • Start Mercator opnieuw op.
 • Aanvaard het bericht "Class CzamLink.main not found".
 • Via het menu "Tools / Czam / Link registreren" registreert u de coördinaten van het externe DCOM-object in uw lokale registerbank.
 • Start Mercator opnieuw op.
 • U laat Mercator actief en activeert CzamLink op de werkpost waarop de Czam®-terminal wordt gehost om te controleren of de actieve sessie wel degelijk zichtbaar is.

Vanaf versie 8.0 is het submenu "Uitrusting kassa" beschikbaar in "Tools / Opties".

Opgelet: het gebruik van CzamLink vereist een "Mercator Czam"-licentie per werkpost die de Czam-terminal gelijktijdig gebruikt en per terminal.
 

attention_aruba In de Aruba-versie werden bepaalde menu-items gegroepeerd in 'Tools / Opties'.Te laden : 0000000755.zip (80 Kb - 11-02-2004)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.