U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Poorten delen met MercatorPosServer

0000002161     -      16-05-2022

MercatorPosServer is een systeem om COM-poorten, parallele poorten of USB-poorten te delen die rond een TCP/IP-server werden opgetrokken. Dit maakt het mogelijk om om het even welke poort te gebruiken op een computer op afstand. Met dit systeem is het ook mogelijk om vanop verschillende werkstations een betaalterminal te delen (Czam, Xenta maar niet Cetrel of Ingenico).

serialport

Op het werkstation dat het delen van een of meerdere poorten voorstelt (en daarom als 'server' te beschouwen)

De installatie moet gebeuren op een werkstation dat het delen van een of meerdere poorten mogelijk moet maken:

Deze setup installeert:

 • MercatorPosServer.exe: een server die geregistreerd wordt in de diensten van uw plaatselijke configuratie
  De laatste versie van MercatorPosServer.exe is beschikbaar onder aan deze pagina.
 • MercatorPosGui.exe: beheerstoepassing die automatisch opstart zodra Windows opstart en die in de systray zichtbaar is.
 • MercatorPosServer.ini: maakt het mogelijk de gebruikte TCP-poort te wijzigen. Standaard is dit 9009

Indien er seriële poorten gedeeld moeten worden en deze poorten met specifieke parameters geïnitialiseerd moeten worden (baud rate, pariteit, flow control, ...) moet dit ini-bestand worden gewijzigd en handmatig een lijn worden toegevoegd zoals:

INIT_COM4=9600,n,8,1,p

De parameter rechts van het symbool = moet dezelfde syntax hebben als de initialisatieparameter uitgevoerd in 'Tools / Opties / Uitrusting kassa'.

Na de wijzigingen aan het ini-bestand, moet het systeem opnieuw worden opgestart. Dat kan eenvoudig worden uitgevoerd door een rechterklik op het icoontje MercatorPosGui in systray.

Met MercatorPosGui is het mogelijk om actieve sessies weer te geven (effectief gebruik van de poorten op het ogenblik dat er wordt gekeken) evenals het gebruik van de Czam-licenties vanop het werkstation.

Op het werkstation van een klant

Het volstaat om in de configuratie met betrekking tot de poort op afstand een van de volgende syntaxen te gebruiken:

 • COM4@naam_van_de_computer
 • LPT2@naam_van_de_computer:poort
 • COM3@192.168.2.10
 • LPT2@192.168.2.10:9010 (indien u de poort 9010 wenst te gebruiken)
 • Voor een USB-poort: \\?\USB#VID_067B&PID_2305#7&86fb074&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}@vaioseven (het begin van de string is identiek aan deze voor de lokale poort op dit werkstation)

Concreet is de notatie steeds identiek aan de lokaal gebruikte notatie, met de eenvoudige toevoeging van een @ gevolgd door de host waarop MercatorPosServer staat.

Belangrijke opmerkingen:

 • Indien een poort gebruikt wordt door MercatorPosServer dan kan deze niet meer rechtstreeks door Mercator worden gebruikt, ook op dit werkstation. Op dit werkstation moet Mercator ook een poortnotatie gebruiken die via MercatorPosServer loopt.
 • Een COM-poort die gebruikt wordt door MercatorPosServer wordt geïnitialiseerd door MercatorPosServer (zie boven) en niet langer door Mercator. Bijgevolg kan de bijbehorende initialisatiestring niet langer geplaatst worden in 'Tools / Opties / Uitrusting Kassa'.
 • Om dit systeem te gebruiken is een 'Mercator Czam'-licentie vereist per terminal en per werkstation, dat de Czam-terminal op concurrerende wijze gebruikt.
 • Dit systeem kan niet worden gebruikt voor de barcodeterminal PT600 aangezien deze over eigen communicatiesoftware beschikt.
 • Dit systeem is niet compatibel met de Bizerba-weegsystemen die over een eigen verbinding met Mercator beschikken.
 • Deze server moet per werkstation slechts eenmaal worden geïnstalleerd, ook indien meerdere poorten gedeeld moeten worden of indien deze poorten met verschillende Mercator-licenties gebruikt zullen worden.
 • Een poort die door MercatorPosServer wordt gebruikt moet overigens niet door Windows gedeeld worden.
 • Opdat het systeem zou werken is het nodig dat de firewalls open staan op de gebruikte TCP-poort (standaard 9009).

Indien u de activiteit van MercatorPosServer in real time wenst weer te geven, hoeft u enkel het volgende te doen:

 • de dienst MercatorPosServer stoppen (indien deze actief is). U doet dit via MercatorPosGui die zich in systray bevindt.
 • MercatorPosServer.exe opstarten door deze als parameter -console te geven
 • Let op: na het sluiten van deze toepassing, wordt de werking van MercatorPosServer niet meer verzekerd. Indien nodig dan moet dit opnieuw handmatig worden opgestart.

Indien u niet wenst dat MercatorPosGui automatisch wordt opgestart bij het opstarten van Windows, dan hoeft u enkel de sleutel te wijzigen in het registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run en er de string MercatorPosGui uit te halen.


De laatste versie van MercatorPosServer is beschikbaar in MercatorPosServer.zip. Om te updaten moet u

 • de service stoppen
 • het bestand MercatorPosServer.exe vervangen
 • de service opnieuw starten

29/06/2017 : v 1.0.3 : compatibiliteit met managed poorten