U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een multidossiertoegang mogelijk maken in Mercator ?

0000002587     -      23-10-2017

In Mercator is het mogelijk om toegang te krijgen tot meerdere dossiers (bv. fiduciaire configuratie). Hierdoor kan men, zonder Mercator te verlaten, van het ene dossier overschakelen naar het andere. Dit biedt ook de mogelijkheid om slechts één Mercator-EXE voor verschillende dossiers te behouden.

Opmerkingen :

 • de multidossiertoegang vereist een SQL-server voor de hosting van de databank waarin de namen en adrespaden van de verschillende dossiers zijn opgenomen;
 • een multidossierconfiguratie kan verschillende Mercatortypes (MFACT, MSHOP, …) met verschillende databanken omvatten;
 • in een multidossierconfiguratie blijft elke databank volledig losstaan van de andere;
 • de multidossierconfiguratie kan enkel licenties met verschillende namen bevatten. Ze geeft niet het recht om de licenties te vermenigvuldigen, die dus enkel geldig blijven voor één juridische entiteit op één enkele site.

De omvorming van een installatie op basis van afzonderlijke dossiers naar een multidossierconfiguratie gaat als volgt:

 • de verschillende Mercator-dossiers actualiseren en ervoor zorgen dat ze goed werken als autonoom dossier;
   
 • het Mercator-dossier aanduiden dat de multidossierconfiguratie zal bevatten (kies bij voorkeur het dossier met de meeste opties in zijn installatievoucher);
   
 • vorm dit aanvankelijk autonome dossier als volgt om :
  1. kies voor dit dossier een unieke code (max. 10 tekens) waarmee het geïdentificeerd kan worden (bv.: MERCATORSPRL);
  2. facultatief maar aanbevolen: herbenoem de gegevensdirectory van dit dossier in data_mercatorsprl (data+onderstrepingsteken+code van de onderneming);
  3. start deze Mercator-versie opnieuw op om het adrespad naar de gegevens te actualiseren;
  4. sluit deze Mercator-versie;
  5. open het bestand mercator.majuro en voeg een lijn : enable_multi=1
  6. kies in het menu "Multidossiers" het item "Initialiseren". Hierdoor wordt de SQL-databank gecreëerd waarin de namen van en de adrespaden naar de verschillende dossiers zijn opgenomen. Deze databank heeft als standaardnaam MERCATORMASTER1. Deze naam kan worden gewijzigd (MERCATORMASTER2, MERCATORMASTER3 …) als eenzelfde SQL-server meerdere onafhankelijke multidossierconfiguraties moet hosten;
  7. voer het menu "Invoegen / Bestaand dossier" uit, selecteer het bestand Mercator.majuro dat in uw hoofddirectory staat om het op te nemen in deze multidossierconfiguratie. Bij deze integratie vraagt Mercator om de ondernemingscode te bepalen. Standaard wordt de code voorgesteld die werd toegevoegd aan de gegevensdirectory (in ons voorbeeld: MERCATORSPRL);
    
 • Duid een ander Mercator-dossier aan (waarvan de licentienaam verschilt van de voorgaande) dat zal worden geïntegreerd in deze multidossierconfiguratie.
   
 • Vorm dit tweede autonome dossier als volgt om:
  1. kies voor dit dossier een unieke code (max. 10 tekens) waarmee het geïdentificeerd kan worden (bv.: MERCATORASBL);
  2. facultatief maar aanbevolen: herbenoem de gegevensdirectory van dit dossier in data_mercatorasbl (data+onderstrepingsteken+code van de onderneming) en verplaats deze directory zodat hij naast de gegevensdirectory van het eerder omgevormde dossier staat (in ons voorbeeld \data_mercatorsprl);
  3. start deze Mercator-versie opnieuw op om het adrespad naar de gegevens te actualiseren;
  4. sluit deze Mercator-versie;
  5. start het al bestaande MULTI.EXE op, voer het menu "Invoegen / Bestaand dossier" uit, selecteer het bestand Mercator.majuro dat in uw hoofddirectory van dit tweede dossier staat om het op te nemen in deze multidossierconfiguratie. Bij deze integratie vraagt Mercator om de ondernemingscode te bepalen. Standaard wordt de code voorgesteld die werd toegevoegd aan de gegevensdirectory (in ons voorbeeld: MERCATORASBL);
  6. De vorige directory met dit dossier is niet langer van enig nut voor Mercator.
    
 • De procedure "Dit tweede autonome dossier als volgt omvormen" kan worden herhaald voor zoveel dossiers als gewenst.

Mercator kan worden opgestart vanuit het uitvoeringsprogramma dat voorkomt in de hoofddirectory die de directory was van het eerste dossier uit de multidossierconfiguratie. Een bestand Mercator.connection bevat de verschillende parameters waarmee de verbinding kan worden gemaakt met de databank MERCATORMASTERn en waarmee de lijst van de dossiers die voorkomen in de multidossierconfiguratie kan worden gevonden. Wanneer Mercator opstart in de multidossiermodus, verschijnt er een venster waarin het opstartdossier kan worden gekozen. Verder kan men via het menu "Bestand / Dossier sluiten" gemakkelijk overschakelen van het ene dossier naar het andere.

Enkele belangrijke bedenkingen bij de hoofddirectory

In de autonome configuratie bevatte de hoofddirectory heel veel parameterelementen (logo's, lay-outs, modules …). Als deze elementen gemeenschappelijk zijn voor alle dossiers uit de multidossierconfiguratie, mogen ze hierin blijven staan. In het andere geval moeten ze verplaatst worden, bij voorbeeld naar de SQL database.

 

Opmerkingen

 • We raden ten zeerste af om een autonome toegang te behouden naar een dossier dat is opgenomen in een "multidossier"-configuratie.
 • Bij de automatische update vanaf de website zal de wizard het te updaten dossier opvragen. Selecteer dan het dossier met de meeste opties in de voucher. Hierdoor zal de update van de andere dossiers gelijktijdig worden uitgevoerd.
 • Het is mogelijk om Mercator te gebruiken in een boekhouddossier in cloud-modus. Er is wel één beperking: op elke pc moet de mappenstructuur identiek zijn. Mercator moet bijvoorbeeld geïnstalleerd zijn op C:\Management\MercatorFidu\ en de directory "\Data\directories" moeten submappen zijn van de Mercator-directory.