U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een niet-btw-plichtige klant onderscheiden ?

0000000885     -      10-10-2015

Mercator beheer het feit dat sommige klanten wel over een ondernemingsnummer beschikken, terwijl ze niet btw-plichtig zijn. Bijgevolg wordt de onderwerping als volgt afgeleid:

  • ondernemings-/btw-nummer leeg: niet-btw-plichtige klant;
  • ondernemings-/btw-nummer niet leeg, maar C_NON_TVA = true: niet-btw-plichtige klant;
  • ondernemings-/btw-nummer niet leeg, maar C_NON_TVA = false: btw-plichtige klant.

 

Om de waarde van C_NON_TVA te veranderen, volstaat het rechts te klikken in de zone van het btw-nummer. Wanneer een ondernemings-/btw-nummer overeenkomt met een niet-btw-plichtige klant, wordt het cursief weergegeven.

Dezelfde principes gelden ook voor de leveranciers.

Een visueel merkteken is gegeven, dat op het einde van de zone is weergegeven, aan of de klant btw-plichtig is cli_assuj of niet cli_nonassuj. Dus wordt een klant/leverancier als niet btw-plichtig beschouwd indien

  • ofwel het ondernemingsnummer leeg is,
  • ofwel het ondernemingsnummer volledig is maar het pictogram "niet btw-plichtig" aangeeft.

Daarentegen blijven het importeren en verifiëren via CheckVatPort toegankelijk via de rechtermuisknop.