U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe eenvoudig de nummering wijzigen in de sequenties op jaarlijkse basis

0000002275     -      26-01-2021

Mercator 8.3.33 of hoger laat ons toe om eenvoudig de nummering te wijzigen op jaarlijkse basis in de sequenties. Dit kan gedaan worden door de optie "Nummering in de sequenties aanpassen" aan te kruisen in het instellingsscherm bij de Voorlopige afsluiting. Maar alleen als de volgende condities voldaan worden:

 • Beschikken over een voucher 8.3 of hoger
 • De optie "Ingave - Jaarlijkse nummering niet wijzigen" op NEE zetten
 • De wijziging gebeurt op 1 januari
 • De getallen van de sequenties beginnen
  • met het jaar (4-tekens) en een lengte van minstens 6 lettertekens.
  • of met het jaar (2-tekens) en een lengte van minstens 4 lettertekens.
 • het proces wordt niet toegepast op het vorige jaar
 • het vorig afgesloten boekjaar is het laatste of het voorlaatste

Het proces doet het volgende:

 • Kopieert het laatste nummer in "Laatste nummer vorig jaar"
 • Waarde "Tot en met" vastgelegd op 31 december van het vorig jaar
 • Waarde laatste nummer voor het nieuwe jaar is 0, voorafgegaan door het jaar.

Dit wordt toegepast op alle sequenties zowel voor de boekhouding als voor het commercieel beheer.


Waarom is een gelijkwaardig proces niet beschikbaar voor dossiers zonder Mercator Boekhouding?

In het commercieel beheer, is er geen notie van verandering van jaar. Het detecteren van de systeemdatum wordt beschouwd als niet-betrouwbare informatie om essentiële wijzigingen door te voeren. Zoals het wijzigen van de nummering. Bovendien kan men na de jaarswijziging niet weten of de eerstvolgende gebruiker die zal inloggen gekwalificeerd is om deze wijzigingen te bevestigen. Dus moeten de betreffende gebruikers manueel de sequenties wijzigen bij de eerste beste gelegenheid.