U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het MercatorShield certificaat updaten, zonder toegang tot de server waarop deze draait.

0000002619     -      01-09-2016

Geavanceerde tools van Mercator heeft een menu “MercatorShield / Certificaat updaten". Dit geeft ons de kans om een bestaand certificaat te updaten in het certificaten archief van MercatorShield.

Deze update is niet mogelijk als er reeds een certificaat bestaat voor deze licentie. Bovendien, is dit niet van toepassing op hardware en software footprints. Deze werkwijze kan niet worden toegepast in geval van verandering van:

  • Versie van de voucher
  • De opties meegedeeld in de voucher.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten we MercatorShielService.exe 3.0 of hoger hebben.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar als EasyJob. Hiermee kan u de updates van een certificaat organiseren vanop afstand.


Indien het certificatenarchief zich bevind in de onderdirectory van C:\Programma’s en als UAC actief is op de server, kan het MercatorShieldService certificaat niet bijgewerkt worden. In dit geval, kunnen we het certificatenarchief verplaatsen naar een directory naar keuze, waarmee het volstaat om hiernaar te refereren in het bestand MercatorShieldService.ini, en volgende lijn toe te voegen:

certifsdir = C:\Certifs

Na het aanpassen van het .ini bestand, is het noodzakelijk om de service MercatorShieldService en MercatorShieldGui.exe te herstarten.