U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe html-pagina's invoegen in de interface van Mercator ?

0000001106     -      28-12-2014
Verouderd

attention_aruba Deze pagina is niet van toepassing voor de Aruba versie.

 

In Mercator 6.1 is de interface aangevuld met "Inline Browsers"-objecten (geïntegreerde internetbrowsers). Dit op drie plaatsen:

  • in de informatiebestanden,
  • in de acties,
  • als snelkoppelingsvenster.

Integratie in de informatiebestanden

In de modus informatiebestandparameterinstelling is het mogelijk om op gelijk welk tabblad een object van het type "Ibrowser" toe te voegen. Dit gebeurt door rechts te klikken op de muis, gevolgd door "Add Ibrowser". Dit object vereist de invoering van een geldige Xbase-formule, waarvan de evaluatie zal overeenstemmen met de URL van dit object voor de actieve klant.

Voorbeelden van geldige Xbase-formules:

  • m.C_URL,
  • m.rep_data+"\html\client.html" (in het geval van een statische pagina, client.html, geplaatst in een html-subdirectory van de gegevensdirectory- zie deze pagina in het bijgevoegde zipbestand),
  • "www.mercator.eu" (de aanhalingstekens niet vergeten).

Integratie in de acties

De toevoeging van dit objecttype in een actiemodel gebeurt op precies dezelfde wijze als de toevoeging in de informatiebestanden.

Integratie in plaats van het snelkoppelingsvenster

Via het tabblad "Snelkoppeling" in het venster "Tools / Gebruikers" kan een html-interface worden geactiveerd in plaats van het standaardvenster.

Om deze standaardweergave te deactiveren, hoeft u enkel het vakje "Standaardweergave" af te vinken. Zodra deze optie gedeactiveerd, is het mogelijk om een optionele interface te kiezen.

  • Html-palet: zwevend palet dat onder de menubalk kan worden geplaatst.
  • Zwevend html-venster: venster dat verplaatst kan worden, maar dat zich altijd boven alle Mercator-vensters situeert.
  • Standaard html-venster: standaard venster.

Het veld "Bron" moet een URL bevatten die overeenstemt met de content van het venster in kwestie. Deze URL kan ofwel naar een statische pagina verwijzen (een gewoon html-bestand aangeduid door zijn adrespad), ofwel naar een pagina die wordt opgeroepen via een http-server.

Enkele concrete voorbeelden vindt u in de rubriek Thema's.

Bijzonderheden inzake het gedrag van de "Inline Browsers"-objecten in Mercator

De Inline Browsers van Mercator kunnen de tags <XBASE> … </XBASE> detecteren en interpreteren. Deze tags dienen als omkadering van geldige Xbase-formules die door Mercator geïnterpreteerd zullen worden en waarvan het resultaat in de content van de html-pagina naar de gebruiker wordt gestuurd.

Bovendien kunnen de Inline Browsers ook bijzondere URL's opvangen die leiden tot de uitvoering van een commando in Mercator. Deze URL's moeten worden afgebakend, enerzijds door
Mercator:
en anderzijds door een ;

Voorbeeld: <a href="Mercator:stop('Hello !');">;Te laden : 0000001106.zip (0 Kb - 01-12-2011)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.