U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe kan ik de instellingen van een informatiebestand van één Mercator naar een andere overbrengen?

0000002408     -      16-12-2016

De instellingen van een informatiebestand bevinden zich in de CTL tabel (de drop-downs, de verschillende onderdelen van de drop-down, ...) en in de ASSEMBLIES tabel die betrekking heeft tot de C# code die de knoppen en expressions uitdrukt.

We zullen deze overdracht illustreren voor de klanten informatiebestanden (CLI).

Bij het opstarten van Mercator

We halen de nodige gegevens via de volgende zoekopdrachten in de SQL tab van de code editor.

select * from CTL where module='.CLI'
select * from ASSEMBLIES where (id like'BTN-CLI%') or (id like 'EXP-CLI%')
 
In de grid hieronder, rechter klikt u: "Export Grid", kies het XML formaat en exporteer naar CTL_TMP.xml
Vervolgens in dezelfde grid rechter klikt u : "Volgende Tabel" en "Export Grid", kies het XML formaat en exporteer naar ASSEMBLIES_TMP.xml
 
In de doel Mercator :
 
We gaan de XML bestanden uploaden met behulp van de bulk loadfunctie.
  • Plaats het eerste XML bestand en behoud de standaard waarden en specifiek die van "CTL" als "Classificatie van de tabel".
  • Plaats het eerste XML bestand en behoud de standaard waarden en specifiek die van "ASSEMBLIES" als "Classificatie van de tabel".

Vanaf dat moment bevat de SQL database een CTL_TMP en ASSEMBLIES_TMP tabel die de gegevens ophaalt van het XML bestand.

Dan wordt deze SQL script nog uitgevoerd:

delete from CTL where module='.CLI'
delete from ASSEMBLIES where (id like'BTN-CLI%') or (id like 'EXP-CLI%')
insert into CTL (-1-) select -1- from CTL_TMP
insert into ASSEMBLIES (-2-) select -2- from ASSEMBLIES_TMP

De waarde -1- et -2- worden vervangen door de lijst van de velden in elk van deze tabellen. Om deze nummering makkelijk te verkrijgen, volstaat het om:

  • “Database” te kiezen in de knop rechtsonder. Dit toont de DataBase Viewer.
  • Vergroot de map “Tabellen" uit
  • Vergroot de map CTL uit
  • Voer een drag & drop uit van de ster die aan de top van de lijst met velden in de editor staat, op de -1- plaats
  • Voer dezelfde handeling uit voor de ASSEMBLIES en -2- tabel

Opmerking: men moet de opsomming van de velden goed gebruiken en niet *, omdat niets garandeerd dat de volgorde van de kolommen dezelfde zal zijn in beide Mercators.

Eenmaal als u de SQL script uitvoert sluit de Command Editor. Mercator stelt vervolgens voor om de 2 bulk tabellen te verwijderen, aangezien ze geen nut meer hebben wordt dit aangeraden.