U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe meer dan 3 categorie├źn per informatiebestand bieden ?

0000002574     -      20-10-2021

In Mercator kan via de optie "Tools > Opties > Informatiebestanden > Aantal categorieën" het aantal categorieën worden bepaald (max. 9 in het interface) dat beschikbaar moet zijn in elk van de informatiebestanden. Mercator biedt standaard 3 categorieën.

Voorbeeld voor de vereiste veld(en) toe te voegen : 

alter table xxx add y_CATn CHAR(25) not null default ''
xxx moet vervangen worden door de naam van de betreffende tabel 
y moet vervangen worden door het voorvoegsel van de betreffende tabel 
n moet vervangen worden door de nummer van de betreffende categorie 

 

Voor deze verschillende categorieën kunnen parameters worden ingevoerd via het menu "Tools > Set-up > Categorieën".

In de informatiebestanden moeten de rolmenu's die meer dan 3 categorieën bevatten, manueel worden toegevoegd via de schermparameterinstelling.


Via de customizer is het mogelijk om het aantal categorieën per informatiebestand uit te breiden tot meer dan 9. 
Voorbeeld om naar 12 in de artikelfiche te gaan :
Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using MercatorDatabase;

namespace Param
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IParamCategoriesFormInitializer
    {
        public void ParamCategoriesFormInitialize(MercatorUi.ICustomizers.ParamCategoriesFormInitializer paramCategoriesFormInitializer)
        {
            if (paramCategoriesFormInitializer.Module == MercatorUi.Sig._SigEnum.STOCK)
                paramCategoriesFormInitializer.SigCateg = 12;
        }
    }
}

Bij meer categorieën dan 9, dient u de veld(en) in de tabel toe te voegen (voorbeeld : categorie 10 voor de artikels)

alter table STOCK add S_CAT10 char(21) not null default ''
en vervolledig de Source- en SqlQuery-eigenschappen van het Combobox-object. 
select nom from CAT_STCK (NOLOCK) where type=10 order by nom

 


Aanvullende informatie :