U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe vermijdt u de updatebevestiging wanneer het lokale resourcebeheer geactiveerd is ?

0000001931     -      11-12-2012

Wanneer het lokaal resourcebeheer geactiveerd is, controleert Mercator bij het opstarten de versiecoherentie tussen de resources in de gedeelde directory en die in de lokale directory. Desgevallend kan een resource (DLL, APP, EXE ...) gekopieerd worden naar de lokale directory. Mercator vraagt standaard altijd een bevestiging voorafgaand aan het kopiëren.

Het is mogelijk om deze bevestiging te deactiveren. Daartoe hoeft u enkel het bestand Mercator.path in de hoofddirectory van Mercator te bewerken door het volgende eraan toe te voegen:

[Config]
NoPrompt=yes

Opgelet: als de rubriek [Config] al bestaat, moet ze geen tweede maal worden toegevoegd. In dat geval volstaat het om meteen de tweede lijn in deze rubriek toe te voegen.