U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In een fiduciaire configuratie: hoe gegevens overzetten van het ene dossier naar het andere ?

0000001695     -      10-10-2015

In Mercator is het mogelijk om bepaalde parameterinstellingen gemakkelijk over te zetten van het ene dossier naar een ander. Om deze functionaliteit te gebruiken, moet men een voucher versie 7.2 of later installeren in het fiduciairesysteem voor het dossierbeheer.

Via het menu "Gemeenschappelijke gegevens" van het dossierbeheer krijgt men toegang tot de verschillende gegevensoverdrachten.

  • Overdracht van btw-codes: via dit menupunt kunnen de btw-percentages alsook de btw-codes van de boekhouding worden overgezet. Om de samenhang van de databank te behouden, worden er nooit btw-codes 's geschrapt. Er worden er wel toegevoegd en/of gewijzigd.


  • Overdracht van herinneringen: via dit menupunt kunnen alle parameters van de herinneringen worden overgezet. Er wordt aangeraden om deze parameterinstelling te laten verwijzen naar lay-outs (FRX-bestand) die zich in de gemeenschappelijke hoofddirectory van Mercator bevinden. Op die manier zullen de parameters beschikbaar zijn voor alle dossiers. Deze functionaliteit zet geen verbonden lay-outs over die in de directory \data\principal van het oorspronkelijke dossier staan.


  • Overdracht van documentparameters: via dit menupunt kunnen de parameters van de rapportage worden overgezet. Er wordt aangeraden om deze parameterinstelling te laten verwijzen naar lay-outs (FRX-bestand) die zich in de gemeenschappelijke hoofddirectory van Mercator bevinden. Op die manier zullen de parameters beschikbaar zijn voor alle dossiers. Deze functionaliteit zet geen lay-outs over die in de directory \data\principal van het oorspronkelijke dossier staan. (Opmerking: deze functionaliteit is al beschikbaar voor de versies die voor de versie 7.2 kwamen en maakt ook de overdracht voor de DBF-dossiers mogelijk)

Opmerking: met uitzondering van de overdracht van documentparameters werken deze procedures enkel voor de dossiers in SQL, waarvan de databank wordt gehost op dezelfde server als die van de multi-dossierconfiguratie. De databanken van de betrokken dossiers moeten up-to-date zijn (het volstaat daartoe het dossier eenmaal te openen).