U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Moet de parameterinstelling van Mercator worden gewijzigd als de Czam-terminal gewijzigd wordt voor een model met internetverbinding ?

0000001693     -      22-12-2011

De vraag wordt ons vaak gesteld: moet de parameterinstelling van Mercator worden gewijzigd als de Czam-terminal gewijzigd wordt voor een model met internetverbinding? (doorgaans overgang van een Smash naar een Xenta).
Het antwoord is eenvoudig: NEEN.
In alle gevallen gebeurt de verbinding tussen Mercator en de Czam-terminal via de seriƫle poort. Er is geen enkele impact bekend met betrekking tot de verbindingsmodus die gebruikt wordt om de servers van Banksys te bereiken.

De nieuwe terminal moet gewoon geconfigureerd worden zoals de oude wat de ECR-verbinding (Electronic Cash Register = Mercator in ons geval) betreft.


Wat de internetverbinding (ADSL ...) met de Banksys-terminals betreft, kunnen wij ook nog de volgende informatie meegeven, ook al valt die onder de technische dienstverlening van Banksys en niet onder de support van Mercator.

Dit soort verbinding vereist :

  • een internetverbinding (uiteraard);
  • dat de "kassa"-pc verbonden is met het internet via een router (GEEN deling van de internetverbinding); dus als er geen router is, moet u er een installeren;
  • dat u aan Banksys alle parameters van de internetverbinding bezorgt (gateway-adres, DNS-adres van de internetprovider), alsook een IP-adres voor de terminal;
  • de router moet de poorten 5450, 5451, 5452, 5454, 5455 omleiden naar het IP-adres van de Banksys-terminal.

Om te weten of de router correct geconfigureerd is, moet u ping ping.banksys.be uitvoeren (dit is geen typefout, u moet het commando ping uitvoeren met het adres 'ping.banksys.be').