U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Tijdens de voorlopige afsluiting van een boekjaar is het vakje "De nummering in de sequenties aanpassen" niet toegankelijk

0000003062     -      14-01-2022

Deze pagina heeft betrekking op de dossiers die over de module van Mercator boekhouding beschikken.
In tegenstelling zijn het zowel boekhoudsequenties als sequenties uit het commerciële beheer die verwerkt worden.

Bij de voorlopige afsluiting van een boekjaar is het vakje "De nummering in de sequenties aanpassen" greyed out.

Er zijn verschillende redenen waarom dit vakje niet toegankelijk kan zijn.

Om mee te beginnen is het vakje alleen toegankelijk bij het aanmaken van een nieuw boekjaar. Als dit boekjaar dus al bestaat (uitvoeren van een 2de voorlopige afsluiting of zelf keer x om de DV opnieuw te genereren) is het niet langer toegestaan om de nummering in de sequenties te wijzigen.

 

Neem nu het volgende voorbeeld: laten we ons een dossier voorstellen met boekjaren

 • 2018 (num = 1)
 • 2019 (num = 2)
 • 2020 (num = 3)
 • 2021 (num = 4)
Om toegang te hebben tot het vakje "De nummering in de sequenties aanpassen" bij het maken van het 2022 boekjaar, is het noodzakelijk dat: 
 1. er minstens één sequentie bestaat waarvan de nummering begint met '2021' of '21'
 2. we een voorlopige afsluiting genereren van het laatste boekjaar (= 2021)
 3. in "Tools > Opties", "Jaarlijkse nummering niet wijzigen" (ID=BLOQ_NUMAN) op NEE staat
 4. het resultaat van 
  select * from params where type='LAST_N_SEQ' 
  een waarde teruggeeft die lager is dan het afgesloten boekjaar (dit is de waarde van num van het laatste boekjaar waarvoor de nummering automatisch werd gewijzigd … dus maximaal 3)
 5. de maand van de startdatum van de eerste periode in het nieuwe boekjaar 1 is
 6. de dag van de startdatum van de eerste periode in het nieuwe boekjaar 1 is

 


Als u de nummering handmatig moet wijzigen kan u dat doen met volgende stappen

 • stel het journaalnummer van het lopende boekjaar in met het journaalnummer van het voorgaande boekjaar
 • wijzig de geldigheidsdatum van het vorige boekjaar (waarde moet gewijzigd worden met de laatste dag van het vorige boekjaar)
 • stel het journaalnummer van het huidige boekjaar in met de nieuwe startwaarde (waarde die moet gewijzigd worden).
update SEQUENC set numero_0=numero,datemax_0='20211231',numero=20220000