U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Waarom vraagt Mercator om nutteloze tabellen te verwijderen?

0000002802     -      28-06-2019

Het gebruik van Mercator wordt geregeld door de licentieovereenkomst, geaccepteerd door elke gebruiker, bij de eerste start van de software en na elke wijziging in de Mercator-voucher (nieuwe versie, extra optie, ...).
Deze licentie is altijd zichtbaar in de software, via het menu "Windows / Over Mercator" en vervolgens op de knop "Licentie".

De database is een integraal onderdeel van de software. De licentieovereenkomst gaat net zoveel over de software zelf als over de database.
Met andere woorden, de database, inclusief de architectuur (de verschillende tabellen, de kolommen in deze tabellen, de relaties, de beperkingen, de code van de opgeslagen procedures, de code van de triggers, ...) wordt beschermd op gebruik van de licentie en voorschriften voor de bescherming van intellectuele eigendom. Software en databases vormen op elk moment een onlosmakelijk geheel.

Als gevolg hiervan kunnen alleen die database-elementen worden gebruikt die strikt gerelateerd zijn aan de software waarvoor een gebruikslicentie is verleend. Het gebruik van database-elementen die specifiek zijn voor Mercator, maar niet gerelateerd zijn aan een functie die is opgenomen in de voucher, is daarom misbruik.

Is het goed om bijvoorbeeld de gebruikelijke tabellen van het commercieel beheer te gebruiken, terwijl de Mercator-voucher alleen de boekhouding gebruikt?

NEE. In het licht van het bovenstaande kan dit deel van de database niet worden gebruikt als de Mercator-voucher niet in aanmerking komt voor het gebruik van commercieel beheer. Dit principe is van toepassing op alle versies en opties van Mercator.

 

Ik had een versie van Mercator en gaf enkele functies op. Kan ik de feature-database-items blijven gebruiken die ik heb laten vallen??

NEE. In de licentieovereenkomst staat dat alleen de laatste voucher overeenkomt met de geldige licentie. Als een gebruiker om andere redenen van plan is het gebruik van bepaalde functies op te geven, heeft deze naam ook betrekking op de relatieve database-elementen.

 

Kan ik, naast de vorige vragen, deze database-items alleen voor rapportagedoeleinden bewaren?

NEE. Er is geen sublicentie voor alleen-lezen gebruik. De licentieovereenkomst maakt geen onderscheid tussen volledig gebruik van een functie en gebruik beperkt tot rapportage, bijvoorbeeld. In een dergelijk geval blijft het gebruik illegaal.

 

Is het voldoende om simpelweg een tabel in de database te hernoemen, of enkele elementen te wijzigen, om te kunnen vaststellen dat deze niet langer deel uitmaakt van de standaarddatabase van Mercator en dat deze niet bestaat valt meer onder de licentieovereenkomst?

NEE. De licentieovereenkomst bepaalt dat het niet is toegestaan om de software of database aan te passen, anders dan de functionaliteit van de licentieovereenkomst aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Volgens de regelgeving inzake de bescherming van intellectuele eigendom is dit soort wijziging valsemunterij en / of plagiaat.

 

Is het goed om de Mercator-database te dupliceren om een versie te behouden die ongeautoriseerde tabellen bevat?

NEE. De licentieovereenkomst bepaalt dat de enige mogelijke kopie deel uitmaakt van een back-upstrategie. Gelijktijdig gebruik van verschillende versies van Mercator met een enkele voucher is niet toegestaan, zelfs alleen-lezen. Om dit gebruik te dekken, is het noodzakelijk om een tweede licentie van Mercator te verkrijgen.

 

Kan ik de Mercator-database aanpassen als onderdeel van een functie-instelling die onder de licentieovereenkomst valt?

JA, natuurlijk. De licentieovereenkomst biedt expliciet het raamwerk voor het aanpassen van de software, inclusief de database, om deze functionaliteiten aan te passen aan de behoeften van de eindgebruiker.

 

Kan ik items in de Mercator-database toevoegen die geen verband houden met de standaarddatabase van Mercator?

JA. Natuurlijk. De licentieovereenkomst biedt expliciet het raamwerk voor het aanpassen van de software, inclusief de database, om deze functionaliteiten aan te passen aan de behoeften van de eindgebruiker.

 

Kan ik items in de Mercator-database toevoegen die geen verband houden met de standaarddatabase van Mercator?

YES. De vergaarbak "database" is geen relevant element in de analyse van intellectuele eigendomsrechten die deze beschermt. Zo veel als een buitenlandse tabel in een Mercator-database is toegestaan, zo veel een Mercator-tabel in een buitenlandse database is illegaal.

 

Hoe kan Mercator zijn intellectuele eigendomsrechten op de Mercator-database bewijzen?

Mercator was het onderwerp van een i-Deposit bij het Benelux-kantoor voor intellectuele eigendom op 20 november 2012. Het werd bijgewerkt in november 2017. Het bevat de structuur van de database.