U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wat is Mercator Roaming ?

0000002576     -      29-06-2016

Mercator is een concept voor samenwerking en mobiliteit tussen Mercatorsessies, binnen een lokaal netwerk. Het laat toe om kennisgevingen, documenten die worden gewijzigd, enz. rechtstreeks uit te wisselen tussen de verschillende gebruikers van Mercator.


Deze functionaliteit is gebaseerd op een TCP-server die in Mercator.exe geïntegreerd is. Om deze server te activeren, moet u:

  • Mercator laten werken op basis van een lokaal TCP/IP-netwerk (v4); 
  • een referentiepoort aanduiden in "Tools / Opties / Overige: Basispoort roaming socket" als basispoort voor deze TCP-server.

Merk op dat in deze laatste optie enkel een basispoort wordt vermeld die niet echt zal worden gebruikt, maar die wel de mogelijkheid zal bieden om voor elke Mercatorsessie een unieke poort te berekenen. Die poort wordt als volgt berekend: basispoort + sp-id van de SQL-verbinding (zie "Tools / Informatie gebruikers").

Voorbeeld van een basiswaarde: 10000 (aanbevolen waarde)
Voorbeeld van sp-id: 51 voor de eerste SQL-gebruiker. Zijn TCP-server zal dan ook verbonden zijn via poort 10051.

Men moet erop letten dat deze poorten niet geblokkeerd worden door een of andere firewall op het lokale netwerk. Verder moet men er ook op letten dat de bereiken waarin de poorten worden gebruikt, geen conflict veroorzaken met andere toepassingen. En tot slot: als er binnen één lokaal netwerk meerdere Mercatorversies worden gebruikt, moet men ervoor zorgen dat de ene Mercatorversie geen andere Mercatorversie kan beïnvloeden, wat niet toegelaten is.
Na opgave van de basispoort moet Mercator opnieuw worden opgestart, zodat de TCP-server verbonden is met de poort die berekend werd zoals hierboven vermeld.


Mercator Roaming-applicaties

 

1. Verzending van snelle kennisgevingen

Vanuit het scherm "Tools / Informatie gebruikers" kan men, door te klikken op de respectieve knop, een snelle kennisgeving sturen naar een andere gebruiker, die een bericht zal zien verschijnen in de rechterbenedenhoek van zijn scherm.

 

2. Aanvraag voor toegang tot een document uit het commercieel beheer, een boeking of een actie uit het CRM tijdens de wijziging

Wanneer een gebruiker een document uit het commercieel beheer, een boeking of een actie uit het CRM tracht te openen waaraan een andere gebruiker op datzelfde ogenblik wijzigingen aanbrengt, verkrijgt hij dit element in "Alleen-lezen"-modus.

Dankzij Mercator Roaming kan hij aan die gebruiker de toestemming vragen om dit element in "wijziging"-modus op te halen. Daartoe dient hij enkel op de knop unlock32 te klikken, die de validatieknop vervangt wanneer het element is geopend in "Alleen-lezen"-modus. De andere gebruiker ontvangt een kennisgeving die hem toelaat de aanvraag goed te keuren (indien hij ze wil weigeren, moet hij gewoon het kennisgevingsvenster sluiten). Bij goedkeuring wordt het element op dat ogenblik gesloten op de werkpost waarop het werd gewijzigd, en wordt het geopend op de andere werkpost, inclusief alle rechten.

Merk op dat de tweede gebruiker over alle wijzigingen beschikt die door de eerste gebruiker al waren uitgevoerd.
 


 

Opmerkingen

  • De overdracht van een actie uit het CRM impliceert niet meteen de overdracht van een document dat eventueel in de actie geïntegreerd zit.
  • De overdracht van een document, een boeking of een actie is niet mogelijk als de werkpost waarop dit element wordt gehost, geblokkeerd wordt door een modaal venster (dialoogvenster, afdrukvenster, voettekst van een document …).
  • Kennisgevingen waarvoor geen bevestiging is gevraagd en die verzonden zijn bij de invoer van een bovenstaand commando, beschikken over een time-out waardoor ze automatisch worden geschrapt. Indien de gebruiker zijn muis in het vakje van de kennisgeving heeft geplaatst, wordt deze time-out voor automatische schrapping geannuleerd. In dat geval moet de gebruiker de kennisgeving manueel sluiten.