U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Anticiperen op het inloggen om het opstarten van Mercator te versnellen

0000002727     -      24-07-2017

Mercator 10.1 laat ons toe om vroegtijdig in te loggen. Het doel is om de gebruiker toe te staan zijn wachtwoord in te geven in het begin van het opstarten van mercator, dit terwijl het effectief opstarten uitgevoerd wordt in een aparte thread. Met andere woorden, terwijl de gebruiker zijn wachtwoord ingeeft ziet hij de voortgang van het openen van Mercator.

prelogin mercator

Om deze optie te activeren, moet de optie "Andere / Login in een aparte thread" op JA gezet worden. (PRE_LOGIN).

Opmerkingen :

  • Deze functionaliteit is niet beschikbaar indien het automatisch inloggen geactiveerd is (optie LOGIN_AUTO).
  • Deze functionaliteit is niet beschikbaar in HTML5 Virtualisatie-modus.
  • Deze kan niet gebruikt worden indien de login verzekerd wordt via een gepersonaliseerde customizer.
  • Deze functionaliteit is perfect compatibel met het authentificeren van gebruikers via een domein (Active Directory).
  • Bij het inloggen in de standaardprocedure is het niet mogelijk om het wachtwoord van de gebruiker te wijzigen. De knop die dit mogelijk maakt wordt in het grijs weergegeven. Maar het is nog steeds mogelijk om je wachtwoord te wijzigen via "Bestand - Login gebruiker".
  • Indien het inloggen niet leidt tot een correcte identificatie van de gebruiker zal de "normale" login aangeboden worden.