U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Buitenlands activiteiten - dienstverrichtingen (F01DGS)

0000003195     -      28-05-2024

Op deze pagina vindt u instructies voor het configureren van het beheer van buitenlandse dienstverrichtingen in uw Mercator-dossier.

 

 • Vereisten :

 • Importeer de lijst met codes.

 • Voeg het veld S_OPERATIONSERVICE toe in de STOCK-tabel
  alter table STOCK add S_OPERATIONSERVICE CHAR(10) not null default ''

 • Via "Tools > Sequenties > Parametreren" moet u een combobox toevoegen met de eigenschap
  • Source : S_OPERATIONSERVICE
  • SqlQuery : select id from free_table_servicecode order by id

 • Tot slot moet je het hieronder geleverde rapport "3195S Services en Transfers" installeren.
  Dit rapport is gebaseerd op verkoop- en aankoopdocumenten van commercieel beheer waarvan
  1. de documentdatum binnen het geselecteerde datumbereik valt
  2. het documenttype factuur of NC is
  3. de ISO-code van de klant-/leveranciersfiche verschilt van de wetgeving van het dossier
  4. de code "Dienstverrichting" is ingevuld in het artikelfiche

 • Dit rapport exporteert de gegevens in CVS zoals gevraagd door OneGate.

 Te laden : 0000003195.zip (15 Kb - 22-11-2023)