U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een scroll in LinesEditor plaatsen

0000002164     -      27-11-2013

In het object LinesEditor (ingaverooster) van de schermen 'commerciële beheersdocumenten' of 'boekingen' is het erg eenvoudig om een scroll (combobox) toe te voegen.

lineseditor_combo

Dat doet u door de standaardconfiguratie van de kolommen te wijzigen, door eenvoudigweg bijkomende informatie toe te voegen in de eigenschap SqlQuery. Deze eigenschap kan een SQL-opdracht of een XML-string bevatten. De syntax van deze configuratie is identiek aan deze die geldt voor de comboboxen die gebruikt werden in alle configureerbare schermen. Dit kan u in detail op deze pagina raadplegen.