U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Extra functies in de informatiebestanden van Mercator 8.6

0000002590     -      15-03-2016

Mercator 8.6 brengt nieuwe functionaliteiten, beschikbaar in elk informatiebestand.

1. Filters gedefinieerd door de gebruiker

De door de gebruiker gedefinieerde filters aanvaarden het gebruik van constanten in de reporting.

 • @DATE_1, @DATE_2
 • @CONST_1, @CONST_2
 • @MOIS_1, @MOIS_2
 • @PERIODE_1, @PERIODE_2
 • @EXERCICE_1, @EXERCICE_2
 • @DEPOT_1, @DEPOT_2
 • @USER_1, @USER_2
 • @REP_1, @REP_2
 • @DEPOT_ID1, @DEPOT_ID2
 • @USER_ID1, @USER_ID2
 • @REP_ID1, @REP_ID2
 • @PLAN_1 à @PLAN_4
 • @CONST_ID_1, @CONST_ID_2
 • @CONST_CLE1_1, @CONST_CLE1_2, de CLE1 à CLE3
 • ...

Afhankelijk van de gevonden constanten in de filter, zal Mercator één of meerdere dialoogvensters tonen voor het invoeren van deze constanten

Voorbeeld van een filter: om alle veranderde artikels terug te krijgen tussen 2 datums:

s_modif>=@DATE_1 and s_modif<=@DATE_2?

Het is ook mogelijk om deze filters te combineren:

Mercator presenteert dan een dialoogvenster dat ons toelaat om:

 • Geselecteerde filters te combineren
 • Keuze tussen logische operatoren "en" of "of" die zullen gebruikt worden in combinatie met deze filters.


2. Export van informatiebestanden

In het selectievenster om velden te exporteren, kan men de volgorde van de kolommen vanaf nu veranderen door drag&drop. Dit bepaalt de volgorde van de kolommen in het gegenereerde bestand. Dit wordt herinnerd via het info-pictogram dat een tooltip toont wanneer je erover hovert.

In hetzelfde dialoogvenster zijn er twee extra knoppen rechtsonder.

 • Disk: Slaat de selectie van velden op die we willen.
 • Openen: Een vorige of voorgedefinieerde selectie van velden gebruiken.

Deze bestanden worden opgeslagen als SQL-bestanden in "Beheer / SQL / Data / RepData" de extensie is .exp, gevolgd door de eerste letter van het informatiebestand.
 
Wanneer een of meerdere bestanden van dit type bestaan, tijdens de initialisatie van het informatiebestand. Voegt Mercator items toe in het menu "Exporteren", die zich bevinden onderaan het scherm. Zo is het mogelijk om een export uit te voeren van vooraf gedefinieerde velden. Deze items worden enkel gemaakt bij de initialisaite van de informatiebestanden, en niet in real-time bij de creatie van de Exp-bestanden.

Om een vooraf gedefinieerde selectie te verwijderen, volstaat het om het bestand in de SQL-directory te verwijderen via het menu "Beheer - SQL-bestanden - Data".

 

Betreffende de artikel informatiebestanden, is het mogelijk om een depot te kiezen waarvan men een gegevensexport wil doen van DISPO (beschikbare artikels) Deze export kan ook worden uitgevoerd voor alle depots tegelijk. Een dialoogvenster geeft de mogelijkheid om de gewenste depots te selecteren, en te exporteren in een DISPO-tabel..

Ook als er ARTFOU kolommen geselecteerd zijn, is het vanaf nu mogelijk om enkel lijnen te exporteren die overeenstemmen met de te controleren leverancier.

En wat betreft het informatiebestand analytische boekhouding, is het mogelijk om het tabblad "LIENS" te exporteren. (ANALIENS)


3. Importeren in informatiebestanden

Betreffende het informatiebestand artikels, zijn de kolommen DISPO (beschikbaarheidsrooster) invoerbaar door het standaard import proces. Echter, zijn volgende velden niet invoerbaar:

 • ID_STOCK, omdat het rekening houdt met de waarde van S_ID.
 • Velden die berekent en gegenereerd worden door Mercator: DISPO, QV_i en QA_i.

Bijgevolg kunnen we in principe STOCK_MIN en STOCK_MAX importeren, en optionele velden toegevoegd worden in de beschikbaarheidstabel.
 
Het ontdubbelen van de kolommen gebeurt altijd via de kolommen in de tabel STOCK (S_ID of S_CLE...)
 
De kolom ID_MAGASIN moet het depot identifeiceren waarvan men een import in DISPO wenst te doen. Deze kolom is optioneel.

Als ze niet aanwezig is:

 • Als het dossier één depot bevat, wordt er rekening mee gehouden.
 • Als het dossier meerdere depots bevat, krijgt de gebruiker een dialoogvenster om het depot te kiezen.

Als deze kolom er is, en het is numeriek, zal Mercator dit automatisch omzetten naar een string, met links een opvulling van nullen. Dus 1 word (0000000001).
 
Om te kunnen importeren in DISPO, moet men een bestaand depot kiezen, en het artikel dat gevolgd wordt door de stock. Zoniet, geeft Mercator een waarschuwing dat dit niet kon worden ingevoerd in de vorm van een foutmelding.
 
Opgelet: Het importeren van externe bestanden, laat ons niet toe om te importeren in de tabel DISPO.

 

En wat betreft het informatiebestand analytische boekhouding, zijn de kolommen ANALIENS (tabblad LIENS op de fiche) invoerbaar door het standaard importproces. Deze import werkt toch iets anders, want het begint met het verwijderen van alle geïmporteerde verbindingen. Een bericht word weergegeven, bovendien is een controle op zijn plaats om ervoor te zorgen dat het totaal van de kolom COEFF 100 is voor elke ingevoerde waarde.

Het importeren met kolommen van de tabel ANALIENS is niet voor zien in BULK mode.

Un trigger vérifie qu'on n'associe pas des comptes analytique "enfants" définis dans un plan analytique à un compte analytique "parent" défini dans un autre plan.  


4. Filteren in het beschikbaarheidsrooster

Het beschikbaarheidsrooster, algemeen aanwezig op het eerste tabblad van de artikelfiche, laat ons toe te filteren volgens de vermelde hoeveelheden:

 • voor een depot naar keuze
 • met selectie van een logische operatorBij het filteren is de kolom depot een dropdownlijst. Dit laat ons toe om te filteren op andere depots dan het standaard depot.

De tweede kolom bevat een dropdownlijst dat ons toelaat om het vergelijkingstype te kiezen voor numerieke waarden. Standaard, als in de vorige versie, zijn alle numerieke waarden gebruikt <=. Vanaf nu, kan men het type van de uit te voeren test kiezen. .

Alle kolommen worden meegenomen met de filter, zelfs de door de customizer toegevoegde kolommen, mits zij zichtbaar en toegankelijk zijn met een niet-lega DataPropertyName. Conventies meestal gebruikt in de informatiebestanden zijn meegenomen:

 • = + chaîne
 • chaine ... chaine
 • ...