U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gegevensbescherming door smart-tags

0000002632     -      23-10-2016

smart tag mercator

 

Mercator heeft tegenwoordig een systeem om gegevens te beschermen. Tot noch toe wordt het beperkt tot het commercieel beheer, maar zal binnenkort worden uitgebreid met andere functionaliteiten.

Het doel: het voorkomen dat documenten van het commercieel beheer per direct geïnjecteerd worden in de gegevensdatabank van Mercator.
Het genereren van een document gebeurt volgens een complex proces, waarbij er een aantal velden onderling dienen overeen te stemmen. De lijst van deze te updaten velden kan evolueren zonder voorkennis, op basis van de versies van Mercator.

Het is dus onmogelijk voor een externe softwareontwikkelaar, om ervoor te zorgen dat elk betrokken veld adequaat zal afgerond worden. Hoogstens, zal deze softwareontwikkelaar door “imitatie” van wat hij waarneemt niet kunnen garanderen dat elke in de database opgenomen waarde juist zal zijn.
De ervaring leert ons dat deze praktijk beschouwd wordt als onprofessioneel, en veroorzaakt een groot aantal belangrijke storingen. De extra moeilijkheid ligt op het feit dat deze storingen meestal verschijnen op plaatsen ver van de gegevensinjectie. Bijvoorbeeld: De fout wordt later waargenomen in het backorder-beheer, in de reeds gecentraliseerde boekhouding,.. Het is dan zeer moeilijk voor het support-team van Mercator, om de oorsprong van het probleem te vinden waar de foutieve data-injectie zich heeft voorgedaan.

De smart tag is een berekende sleutel, een opgeslagen document dat de juiste sleutel bevat, toont aan dat het record niet direct in de database geïnjecteerd werd.

 

Concreet:

Wat mag men niet doen? Records rechtstreeks injecteren in de tabellen PIEDS_V , PIEDS_A en LIGNES_V, LIGNES_A van de gegevensdatabank van SQL om documenten van het commercieel beheer te genereren.

Wat moet men dan wel doen? Gebruik een van volgende methoden (naar keuze):

  • Het handmatig encrypteren van documenten in Mercator, in de versies Legacy, Aruba of Majuro.
  • Gebruik van de BillingEngine sinds Mercator of vanuit een externe .NET applicatie.
  • Gebruik de webservice van Mercator, vanuit een .NET applicatie, een niet-.NET applicatie of extern.
  • Voor een Legacy versie, gebruik een oude OLEG van Mercator.

Als een document van het commercieel beheer niet beschikt over een geldige smart tag, dan heeft dit document een beperkt gebruik in een groot aantal functies.Zonder deze tag, is het in deze niet-volledige opsomming bijvoorbeeld onmogelijk om:

  • Aanpassingen te doen.
  • Omvormen naar een later stadium.
  • Lijnen exporteren of kopiëren.
  • Centraliseren naar de boekhouding
  • In te grijpen in de automatische groeperingen.
  • ...

 

Hoe het beveiligingssysteem installeren?

Het installeren van geavanceerde tools in Mercator, SQL-gegevensdatabank/installeren Smart Tags. De procedure voegt een kolom SMART_TAG toe aan de tabellen PIEDS_V en PIEDS_A en voorziet de geschikte controlewaarde. In elk geval, mag men deze kolom niet manueel toevoegen. Deze procedure kan even duren, als het aantal records in de betrokken tabel betrokken zijn. Voor het overige is de werking volledig transparant en er is geen enkele interactie met de gebruiker nodig.

In de versie Legacy of Aruba, is de zelfde installatieprocedure van toepassing en beschikbaar in het menu “Tools/ Geavanceerde tools / SQL-database/Installeren Smart tags”. Als u gebruikt wilt maken van “Scenario 2” (Aruba en Majuro tegelijkertijd), is het verplicht om deze installatie te doen vertrekkend uit Aruba, zodat de structuren van PIEDS_V.dbf en PIEDS_A.dbf worden gewijzigd.

 


Als omwille van eender welke reden, het systeem niet geactiveerd is, zal het nodig zijn om geen updates meer te nemen. Indien nodig, zou het mogelijk zijn het update-contract te ontbinden. Zoals het nu is, zal je licentie nog steeds bruikbaar zijn, maar zal je geen toegang meer hebben tot de Support van Mercator.