U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gepersonaliseerde roosters in de informatiebestanden: toevoegen van zoom knoppen

0000003094     -      08-03-2023

Mercator 10.10 of hoger laat ons toe om kolommen toe te voegen in de informatiebestanden van het type Bouton die volgende soort vensters kunnen openen:

 • een fiche van een informatiebestand
 • een verkoop-of aankoopdocument in het commercieel beheer
 • een transfer tussen depots of inventaris
 • een CRM actie
 • een boeking.

Bijvoorbeeld, volgend SQL script kan geplaatst worden in het informatiebestand van de artikels 

select pieds_v.date,lignes_v.q,cli.c_nom as client,pieds_v.id_cli as UserDefinedButtonColumnShowSigCli,pieds_v.journal,cast(pieds_v.piece as bigint) as piece,
'V'+str(pieds_v.type,1)+pieds_v.id+pieds_v.journal+str(pieds_v.piece,10)+lignes_v.dl_id as UserDefinedButtonColumnShowBilling
from PIEDS_V inner join LIGNES_V on (pieds_v.id=lignes_v.id) and (pieds_v.journal=lignes_v.journal) and (pieds_v.piece=lignes_v.piece)
inner join CLI on (pieds_v.id_cli=cli.c_id)
where lignes_v.id_article=@s_id
order by pieds_v.date desc

om 2 kolommen toe te voegen met knoppen die respectievelijk de klantenfiche en de overeenkomstige verkoop openen.

CustomGridZoom_n

De kolommen met een zoom knop worden herkend door Mercator omdat ze van het type 'karakter' zijn en hun naam begint met UserDefinedButtonColumn. De tekenreeks moet precies geconstrueerd worden zodat Mercator de gewenste actie kan identificeren. De naam van de kolommen zijn niet hoofdlettergevoelig. Wanneer meerdere knoppen van hetzelfde type worden weergegeven in het rooster, kunnen tekens toegevoegd worden aan de naam: UserDefinedButtonColumnShowSigCli2, UserDefinedButtonColumnShowSigCliABC, ...

De weergave van de knoppen (lengte, icoon, tekst) kan aangepast worden met de kolomregels.

 

Informatiebestand openen

De naam van een kolom moet UserDefinedButtonColumnShowSigCli, UserDefinedButtonColumnShowSigFou, UserDefinedButtonColumnShowSigStock, ... zijn, afhankelijk van het soort fiche dat moet geopend worden.

Men kan ook fiches van verschillende types openen. Dit kan door de kolom UserDefinedButtonColumnShowSig te noemen en deze in te vullen met een tekenreeks in volgend formaat:

 • in 10 karakters: de code van het informatiebestand in hoofdletters: CLI, FOU, STOCK, ...
 • het ID van de fiche

Bijvoorbeeld: 

'CLI       '+pieds_v.id_cli as UserDefinedButtonColumnShowSig

 

Verbinding met een informatiebestand: zie ook voorbeelden op deze pagina.

 

Verkoop-of aankoopdocument van het commercieel beheer openen

De naam van de kolom moet UserDefinedButtonColumnShowBilling zijn. De tekenreeks moet opgesteld worden als volgt:

 • V of A in hoofdletters
 • Type
 • Id
 • Journal
 • Piece
 • DL_ID (optioneel: als u een lijn van het document wilt markeren)

Bijvoorbeeld:

'V'+str(pieds_v.type,1)+pieds_v.id+pieds_v.journal+str(pieds_v.piece,10) as UserDefinedButtonColumnShowBilling
'V'+str(pieds_v.type,1)+pieds_v.id+pieds_v.journal+str(pieds_v.piece,10)+lignes_v.dl_id as UserDefinedButtonColumnShowBilling

 

Transfer tussen depots of inventaris openen

De naam van de kolom moet UserDefinedButtonColumnShowDiverse zijn. De tekenreeks moet informatie uit de LIGNES_D tabel bevatten:

 • Aard: TRANSF_DEP of INVENT in 10 karakters
 • Type
 • Id_doc
 • Piece
 • ID  (optioneel: als u een inventarislijn of lijn van transfer tussen depots wilt markeren)

Bijvoorbeeld:

 lignes_d.nature+str(lignes_d.type,1)+lignes_d.id_doc+str(lignes_d.piece,10) as UserDefinedButtonColumnShowDiverse
 lignes_d.nature+str(lignes_d.type,1)+lignes_d.id_doc+str(lignes_d.piece,10)+lignes_d.id as UserDefinedButtonColumnShowDiverse

 

Openen van een CRM actie

De naam van de kolom moet UserDefinedButtonColumnShowAction zijn. De tekenreeks moet informatie uit de ACTIONS tabel bevatten:

 • ID
 • MODULE: de code van het informatiebestand in hoofdletters in 10 karakters of 10 spaties
 • ID_SIG: ID van het informatiebestand

Bijvoorbeeld:

actions.id+actions.module+actions.id_sig as UserDefinedButtonColumnShowAction

 

Openen van een boeking

De naam van de kolom moet UserDefinedButtonColumnShowBooking zijn. De tekenreeks moet informatie uit de LIGNES_D tabel bevatten:

 • TYPE
 • NUM_EX in 3 tekens
 • JOURNAL
 • PIECE
 • DL_ID (optioneel: als u een lijn van de boeking wilt markeren)

Bijvoorbeeld:

str(pieds_c.type,1)+str(pieds_c.num_ex,3)+pieds_c.journal+str(pieds_c.piece,10) as UserDefinedButtonColumnShowBooking
str(pieds_c.type,1)+str(pieds_c.num_ex,3)+pieds_c.journal+str(pieds_c.piece,10)+lignes_c.dl_id as UserDefinedButtonColumnShowBooking

 

 

Uitvoeren van aangepaste code

De naam van de kolom moet UserDefinedButtonColumnCustom zijn. De tekenreeks moet de naam van de methode bevatten die in de overeenkomende customizer zit. Deze methode aanvaardt 2 karakters:

 • MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro
 • System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs

Bijvoorbeeld:

'MyClickMethod' as UserDefinedButtonColumnCustom

En de code in de customizer:

Zoom
namespace SigCli
{
    public class Customizer
    {
        public void MyClickMethod(MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid, System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            ...
        }
    }
}