U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rooster wijzigen met kolomregels

0000003096     -      21-09-2022

Mercator 10.10 of later maakt het mogelijk om de weergave van een rooster te wijzigen zonder te programmeren:

 • de roosters in de informatiebestanden, inclusief aangepaste roosters
 • de roosters in de historieken van de klanten, leveranciers en boekhouding in het menu "Vensters"
 • de roosters van vrije tabellen
 • de roosters van sommige "Tools / Setup" schermen

In de roosters van de informatiebestanden zijn deze regels aanpasbaar via de eigenschap ColumnRules bij de vensterparametrering:

ColumnRulesGrid_

In de roosters van de historieken is dezelfde eigenschap bewerkbaar in het tabblad "Customizers" van de overeenkomende sequentie:

ColumnRulesHist_nl

Bij wijziging van deze eigenschap zal een editor openen. Hier kan men ongelimiteerd veel regels toevoegen:

ColumnRules_nl

We kunnen een regel aanmaken door te klikken op de knop "Toevoegen". U mag enkel en alleen regels toevoegen als u de standaardweergave wilt wijzigen. Het is dus niet nodig om alle kolommen van het rooster op te sommen als er maar één kolom moet aangepast worden.

De eigenschap Name is altijd verplicht. Deze moet de eigenschap Name van de bijhorende DataGridViewColumn overnemen. In het algemeen is deze waarde identiek aan de naam van de kolom in de SQL database. 

De overige eigenschappen zijn optioneel en moeten niet verplicht ingevuld worden wanneer men het gedrag van een standaardkolom wijzigt:

 • Alignment = uitlijning van de tekst in de kolom
 • Dept = afdeling van de gebruiker om de kolom te zien
 • Niveau = niveau van de gebruiker om de kolom te zien
 • Hidden = kolom altijd verbergen (niet afhankelijk van niveau of afdeling)
 • Format = weergavemask (bijvoorbeeld ### ##0.00)
 • Width : breedte van de kolom in pixels. Deze waarde wordt echter overschreven door de voorkeursinstellingen van de gebruiker als deze de kolom breedte aanpast. Het wordt alleen gebruikt bij de eerste weergave.

 

Bij kolommen van het type Bouton is het mogelijk om de eigenschappen te definiëren met volgende velden:

 • ButtonImageFromResource : de naam van de source van MercatorUi (werkt hetzelfde als MercatorUi._Divers.ImageFromResource). Bijvoorbeeld: zoom met een vergrootglas
 •  ButtonImageFromFile : de naam van een bestand dat een afbeelding bevat
  • of alleen de bestandsnaam als deze aanwezig is in de hoofddirectory van Mercator
  • of het volledige pad naar het bestand
  • of een bestaande afbeelding als een SQL bestand (Bijvoorbeeld: <MainDir\warning.gif)
 • ButtonText : de weergavetekst op de knop in plaats van de afbeelding
 • ButtonSigLink : zie voorbeelden op deze pagina