U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van vrije tabellen

0000003077     -      20-07-2022

Mercator 10.10 of later maakt het beheer van vrije tabellen mogelijk. Deze zal nu standaardschermen aanbieden om gepersonaliseerde tabellen met aanvullende paramaters te beheren. Deze functie is onder andere ideaal voor het bewaren van waarden voor combolijsten.

U kan een vrije tabel aanmaken via het menu "Tools > Geavanceerde Tools > SQL Database > Vrije Tabellen > Vrije tabel toevoegen". Dit scherm wordt vervolgens weergegeven:

free_table_nl

Dit moet als volgt ingevuld worden:

 • De weergavenaam van de tabel zoals deze door de gebruiker in Mercator zal gezien worden. In de database zal deze naam voorafgaan met FREE_TABLE_ en zullen de spaties vervangen worden door underscores.
 • ID : type primary key. De primaire sleutel wordt altijd ID genoemd. Het is mogelijk om te kiezen tussen verschillende datatypes (in geval van een dropdown is het dan ook essentieel om hetzelfde type te selecteren als de bron van de dropdown):
  • char(10)
  • tinyint
  • smallint
  • int
 • Het vinkje "Onzichtbaar" wordt gebruikt om te bepalen of de ID-kolom zichtbaar zal zijn in het ingavescherm.
 • Het vinkje "Sorteerbaar" wordt gebruikt om te bepalen of de lijnen in het ingavescherm sorteerbaar zullen zijn via drag&drop.

Bij validatie van het venster wordt een tabel gemaakt met volgende kolommen:

 • ID
 • NOM char(50)
 • ORDRE smallint als "Sorteerbaar"  werd aangevinkt.

De tabel kan zonder beperking gewijzigd worden behalve deze kolommen:

 • de ID-kolom kan niet gewijzigd of verwijderd worden omdat dit de primaire sleutel is
 • de NOM-kolom kan niet verwijderd worden als het selectievakje "Sorteerbaar" niet werd aangevinkt omdat dit dan de standaardsortering is. De lengte kan echter nog gewijzigd worden.

Als een tabel met de naam "Mijn tabel" is gemaakt, kan deze eenvoudig worden gewijzigd met een SQL-script zoals dit:

alter table FREE_TABLE_MIJN_TABEL add MIJN_KOLOM bit not null default 0

Zodra een vrije tabel werd geïnstalleerd, wordt deze beschikbaar voor de gebruikers in het menu "Tools > Setup > Vrije tabellen". Elke vrije tabel heeft een submenu met de omschrijving van de tabel ("Mijn tabel"). Dit menu wordt dynamisch beheerd volgens de beschikbare tabellen in de database.

In de schermen van dit menu worden de kolommen in het rooster dynamisch gemaakt volgens de kolommen in de tabel. De kolomtypes zullen zich ook automatisch aanpassen naar de aard van de kolom in de tabel. Bijvoorbeeld, een kolom van het type bit zal vinkjes weergeven.

De grootte van het venster evenals de lay-out van de kolommen worden bewaard in de gepersonaliseerde vensterinstellingen van de gebruiker. Standaard komen de namen van de kolommen in het rooster overeen met de namen van de kolommen in de tabel. Het is echter mogelijk om dit te overschrijven door een omschrijving te koppelen aan de kolom (zie deze pagina). Je kan een kolom onzichtbaar maken door volgend teken in de omschrijving te zetten: ~

Het is ook mogelijk om het bijbehorende rooster aan te passen via het menu "Tools > Geavanceerde Tools > SQL Database > Vrije Tabellen > Customizer".

Het bewaren van gegevens wordt uitgevoerd in de vorm van verzoeken zoals invoegen, wijzigen en verwijderen (dus niet globaal uitwissen en opnieuw aanmaken van alle records).

Deze schermen maken gebruik van de Params customizer.


U kan deze tabel verwijderen met een script zoals het volgende:

drop table FREE_TABLE_MIJN TABEL