U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gepersonaliseerde schermen : EnterStop-systeem

0000002016     -      17-11-2020

In Mercator Aruba moet, net als in elke Windows-toepassing, standaard de toets TAB worden gebruikt om van de ene zone naar de andere te gaan. De gepersonaliseerde Aruba-schermen (informatiebestanden, boekhoudkundige documenten, documenten uit commercieel beheer, CRM-acties) bieden echter een systeem, EnterStop genaamd, dat toelaat om van de ene zone naar de andere te gaan met behulp van de ENTER-toets.

Ieder tabblad van elk gepersonaliseerd scherm kan een "EnterStop"-zonereeks bevatten. Om te bepalen of een object tot deze reeks behoort, volstaat het de eigenschap "EnterStop" in de modus schermparameterinstelling aan te vinken. De navolgende controletypes beschikken over deze EnterStop-eigenschap:

 • TextBox, behalve indien de eigenschap Multiline is ingesteld op "Ja"
 • RatingStars
 • ComboBox
 • CheckBox
 • Object : enkel LinesEditor.

De types TextBox multiline en HtmlBox kunnen niet opgenomen worden in een "EnterStop"-reeks, omdat de ENTER-toets in die gevallen wordt gebruikt om naar de volgende lijn te gaan.

De volgorde in een EnterStop-reeks wordt bepaald volgens de volgorde van de TabIndexen. Toch verzekert het systeem een correct beheer van de controles vervat in een Rectangle of een GroupBox. Een EnterStop-reeks kan dus moeiteloos doorlopen door deze 2 containertypes.

enterstop_nl

Om de creatie van een EnterStop-reeks te vereenvoudigen, moet men de functionaliteit "Show TabIndex" uit de schermparameterinstelling gebruiken:

 • de TabIndexen met zwarte rand zijn gelinkt aan een object dat niet over de EnterStop-eigenschap beschikt;
 • de TabIndexen met rode rand zijn gelinkt aan een object dat over de EnterStop-eigenschap beschikt;
 • in dat geval is het mogelijk om rechts te klikken op de TabIndex en de optie "EnterStop-indicator activeren" te kiezen;
 • de TabIndexen met rode achtergrond geven de controles aan waarvoor de EnterStop-eigenschap ingesteld is op "Ja";
 • bij die TabIndexen is het mogelijk om rechts te klikken en de optie "EnterStop-indicator deactiveren" te kiezen.

Let op :

 • Wanneer men in de gebruiksmodus een tabblad activeert waarvoor een EnterStop-reeks bestaat, dan wordt de eerste controle van het tabblad meteen actief (bestaat er geen reeks, dan krijgt men het standaardgedrag, namelijk dat de controle genaamd TabIndex 1 actief wordt).
 • Maakt men handmatig een controle actief die geen deel uitmaakt van de EnterStop-reeks, dan is de ENTER-toets niet-actief.
 • Wanneer men aan het eind van de reeks komt, wordt de ENTER-toets niet-actief (maar men kan steeds naar het volgende tabblad gaan met de toets Page Down, en daar profiteren van de EnterStop-reeks).
 • Alleen bij de boekhoudkundige documenten en de documenten uit commercieel beheer:
  • Zodra de EnterStop-reeks een object van het type LinesEditor bereikt, beperkt ze zich tot de kolommen en rijen van dit rooster.
  • Zodra in een object van het type LinesEditor de laatste kolom van de reeks is bereikt, creëert Mercator een nieuwe rij (of gaat naar de volgende rij) en wordt de eerste kolom die deel uitmaakt van de reeks geactiveerd.
 • Overal in Mercator Aruba waar een knop voorkomt in een textbox textbox_button, simuleert de snelkoppeling CTRL-ENTER een klik op die knop.