U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het thema Laura Beach van Mercator 8.1

0000002120     -      19-08-2013

Windows 8.0 en Windows Server 2012 hebben een belangrijke vernieuwing doorgevoerd voor de basiselementen van de gebruikersinterface. Dat werd verwezenlijkt via de komst van de interface Metro, die voortaan officieel "Modern UI" heet. Deze interfacestijl heeft voor heel wat beroering gezorgd in het wereldje van de ontwikkelaars, want dit vormt een belangrijke breuk met wat eerder bestond in Vista en Windows 7. De transparantie- en verloopeffecten, de 3D-weergave, de watereffecten … dat alles heeft men ingeruild voor een bewust sobere stijl, vierkant, met contrasterende en soms zelfs agressieve kleuren. Het esthetische resultaat is dan ook enigszins dubieus.

De grootste beroering binnen de gemeenschap van de ontwikkelaars vloeit voort uit het feit dat Microsoft er blijkbaar geen rekening mee heeft gehouden dat bepaalde applicaties bestemd zijn voor het consulteren van content, terwijl andere hoofdzakelijk ontworpen worden om content te produceren. Dit alles met touch interface is helemaal niet geschikt voor die tweede groep van applicaties. In dat opzicht is het dan ook duidelijk dat de grote rechthoekige knoppen van 5 x 3 cm niet echt interessant zijn, want in een applicatie zoals Mercator worden deze nooit met de vingers bediend.

Het ontwikkelingsteam van Mercator heeft hierover dan ook gebrainstormd, wat geleid heeft tot het thema "Laura Beach".

laurabeach

Uit de grote lijnen van Metro hebben we de volgende elementen overgenomen:

  • Er worden felle kleuren gebruikt.
  • De knoppen zijn rechthoekig van vorm.
  • De water- en transparantie-effecten zijn geschrapt.
  • De verloopeffecten worden minder gebruikt, maar blijven wel aanwezig om het geheel toch een beetje esthetisch te houden.

Dit is bovendien een modulair systeem, m.a.w.: het telt meer dan 20 subthema's die de gebruiker op eender welk ogenblik vrij kan selecteren.
Het is beschikbaar voor zowel Mercator Aruba als Mercator Majuro, maar toch richt het zich eerder tot deze laatste versie. De vermelding van de licentienaam (wat noodzakelijk is in Majuro, want de vensters zijn niet langer strikt gebonden aan het hoofdvenster van Mercator en er zou verwarring kunnen ontstaan wanneer meerdere Mercator-versies zijn opgestart) gebeurt immers niet langer via een tooltip toegevoegd aan de titelbalk, maar rechtstreeks als volgt:

laurabeach_2_nl

Anderzijds kunnen alle visuele elementen van de nieuwe vensters (rand, sluitvak …) jammer genoeg niet worden overgenomen in de vensters die nog beheerd worden door het Legacy-gedeelte van Mercator Aruba.

Het thema Laura Beach is beslist niet verplicht in Mercator 8.1 of hoger. De vorige thema's zijn nog steeds beschikbaar. Maar zodra uw Mercator wordt geactualiseerd met het uitvoeringsprogramma 8.1, zal ook het thema Laura Beach automatisch worden geïnstalleerd.

Logische vraag die daaruit voortvloeit: zal Mercator binnenkort dan ook een echte "Metro"-interface omvatten?
Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we kunnen wel al formeel bevestigen dat dit op korte termijn niet meteen het geval zal zijn. We vinden dat dit zou neerkomen op een sterke achteruitgang van zowel het esthetische aspect als het gebruikscomfort van Mercator. Zoals hierboven al aangegeven, beschouwen wij Mercator eerder als een programma om content te genereren, en niet enkel om te consulteren. In dat opzicht is de touch interface hier niet meteen op zijn plaats: we zien niet meteen hoe een boekhouder aankopen vlot zou kunnen invoeren met dit soort interface. Verder stellen we ook vast dat Microsoft momenteel nog maar weinig schermen in Windows 8 en Windows Server 2012 heeft gewijzigd. Eens de basisschermen voorbij, komen we opnieuw het design tegen dat eerder ook in Windows 7 of in de eerdere versies voorkwam.

En nog een vraag: vanwaar de naam "Laura Beach"?
Omdat dit de naam is van het grootste wit zandstrand op het zonovergoten atol Majuro ...