U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Intrastat-functies van Mercator 10.4

0000002881     -      14-10-2020

1. Aangifte van zendingen naar België vanaf 01/01/2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten Intrastat-aangiften die in België worden gedaan voor zendingen ook het volgende bevatten :

  • het btw-nummer van de ontvanger (dat van de afnemer voor verkoop, dat van de leverancier voor retourzendingen)
  • het land van herkomst van de goederen.

Om deze functionaliteit te implementeren, moet u de database als volgt aanpassen :

alter table STOCK add S_I_ISOPAYS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_ISTAT add I_ISOPAYS char(2) not null default ''

De eerste regel mag alleen worden toegepast als het bestand het commerciële beheer van Mercator bevat. In dit geval is het ook nodig om een TextBox toe te voegen die is gekoppeld aan S_I_ISOPAYS in de configuratie van het artikelbestand. In deze zone kunt u, artikel per artikel, het land van herkomst specifiëren.
De tweede regel mag alleen worden toegepast als het dossier ook de Boekhouding van Mercator bevat.

Als hetzelfde artikel meerdere landen van herkomst kan hebben, dan is het nodig om dit land op lijnniveau in LIGNES_V en/of LIGNES_A te installeren.

alter table LIGNES_V add I_ISOPAYS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_A add I_ISOPAYS char(2) not null default ''

en voeg een kolom toe in de LinesEditor van de betreffende sequenties van het Commercieel Beheer. Bij het beheren van het land van herkomst op lijn niveau is het uitgangspunt dat, als het niet ingevuld wordt, er in de artikelfiche rekening wordt gehouden met het land van herkomst.

Als dit land niet kan worden bepaald, wordt de standaardwaarde QU gebruikt.


2. Gedetailleerde aangiften in Luxemburg

Voor eerdere versies van Mercator moest de implementatie gebeuren met deze customizer. Sinds versie 10.4 hoeft u alleen maar de optie "Autres / Format fichier déclaration Intrastat" (ISTAT_FORM) in te stellen op ITX Detailed. Het is ook nodig om deze wijziging in de database aan te brengen:

alter table STOCK add S_I_ISOPAYS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_ISTAT add I_ISOPAYS char(2) not null default ''

De eerste regel mag alleen worden toegepast als het bestand het Commercieel Beheer van Mercator bevat. In dit geval is het ook nodig om een TextBox toe te voegen die is gekoppeld aan S_I_ISOPAYS in de configuratie van het artikelbestand. In deze zone kunt u, artikel per artikel, het land van herkomst specifiëren.
De tweede regel mag alleen worden toegepast als het dossier ook de Boekhouding van Mercator bevat.

Als hetzelfde artikel meerdere landen van herkomst kan hebben, dan is het nodig om dit land op de regel in LIGNES_V en/of LIGNES_A te installeren.

alter table LIGNES_V add I_ISOPAYS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_A add I_ISOPAYS char(2) not null default ''

en voeg een kolom toe in de LinesEditor van de betreffende sequenties van het Commercieel Beheer. Bij het beheren van het land van herkomst op lijn niveau is het uitgangspunt dat, als het niet ingevuld wordt, er in de artikelfiche rekening wordt gehouden met het land van herkomst.

Als dit land niet kan worden bepaald, wordt de standaardwaarde QU gebruikt.

Opmerking : als de customizer al is geïnstalleerd, hoeft u deze niet te verwijderen. In dit geval moet de hierboven genoemde optie echter op ITX blijven staan.


3. Beheer van bepaalde gegevens op lijn niveau

De volgende gegevens kunnen nu op lijn niveau worden bijgehouden in plaats van uitsluitend in de voettekst van het document (of in de artikelfiche) :

  • Vervoermiddel : I_TPT
  • de aard van de transactie : I_TRANS
  • het land van bestemming voor een expeditie / van vertrek voor een aankomst : I_PAYS
  • het land van herkomst : I_ISOPAYS (zie 1. en 2. hierboven)

De volgende principes zijn van toepassing :

  • Deze gegevens op lijn niveau kunnen worden ingesteld in LIGNES_V, of in LIGNES_A of in beide tabellen, los van mekaar.
  • Het is toegestaan om slechts één of meer van deze velden op lijn niveau te installeren. Hun detectie wordt automatisch uitgevoerd door Mercator die rekening houdt met de toegevoegde kolommen.
  • Als een gegevens in de rij leeg is, dan wordt altijd rekening gehouden met de gegevens onderaan (of in het artikelbestand over het land van herkomst). Hierdoor kan een systeem worden opgezet waarbij de lijngegevens alleen uitzonderingen bevatten.

De installatieverzoeken, die individueel moeten worden uitgevoerd volgens de werkelijke behoeften, zijn als volgt :

alter table LIGNES_V add I_TPT char(2) not null default ''
alter table LIGNES_V add I_TRANS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_V add I_PAYS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_V add I_ISOPAYS char(2) not null default ''

alter table LIGNES_A add I_TPT char(2) not null default ''
alter table LIGNES_A add I_TRANS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_A add I_PAYS char(2) not null default ''
alter table LIGNES_A add I_ISOPAYS char(2) not null default ''

Het wordt aanbevolen om alleen de kolommen te installeren die strikt noodzakelijk zijn in de lijn. Deze hebben inderdaad een negatieve invloed op de prestaties van de uitgevoerde zoekopdrachten bij het genereren van Intrastat-aangiften.


Belangrijke opmerking : na elke wijziging van de structuur is het noodzakelijk om Mercator opnieuw op te starten en vervolgens de structuur van de SQL-database te controleren met behulp van de geavanceerde tools.