U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Koppeling met CompanyWeb

0000002653     -      26-03-2018

CompanyWeb is een leverancier van indicatoren en financiële gegevens met betrekking tot in België gevestigde bedrijven. Mercator laat u toe om deze gegevens direct op te vragen in een klanteninformatiebestand. Het zoeken naar informatie is altijd gebasseerd op het BTW-nummer.

Om te beschikken over deze functionaliteit, moet men bechikken over de optie CYW en een installatiecode 8.6 of hoger. Men moet ook de opties "Login CompanyWeb" en "Wachtwoord Companyweb" vervolledigen in "Tools/Opties/Andere".

Deze functionaliteit van Mercator biedt 2 nieuwe objecten die beschikbaar zijn in de parametrageschermen van Mercator:

1. CompanyWebViewer

Een object dat alle geleverde informatie van CompanyWeb weergeeft in 3 tabbladen. De aanbevolen grootte hiervoor is 667 x 463 px.

De eerste knop laat ons toe om gegevens op te halen vanuit CompanyWeb. De tweede geeft ons de mogelijkheid om een gedetailleerd rapport te bekijken op de site van CompanyWeb.

De verkregen gegevens van CompanyWeb worden bewaard in de klantentabel (veld C_CYW). Hierdoor blijft de informatie bewaard. Hiervoor is het noodzakelijk om de wijzigingen van de huidige fiche op te slaan alvorens het raadplegen van de CompanyWeb gegevens (zoals andere eventueel gewijzigde velden van het huidige record.)

Alle tekstvelden van het object zijn read-only, maar kunnen geselecteerd en gekopieerd worden.

2. MiniCompanyWebViewer

Gezien de grootte van het CompanyWebViewer object, wordt het tweede object weergegeven in een kleiner scherm, bijvoorbeeld op het eerste tabblad van de klantenfiche. De aangeraden grootte hiervoor is 215 x 215px. Deze grootte geeft ons de kans om eenvoudig een plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld op het eerste tabblad.

Indien het object "CompanyWebViewer" aanwezig is in het instellingenscherm, maar op een ander tabblad staat, volstaat het om te klikken op het MiniCompanyWebViewer object, dat automatisch het tabblad met het CompanyWebViewer object zal openen.


Ook is het mogelijk om een klant aan te maken door deze te importeren via CompanyWeb. Hiervoor moet men vertrekken vanuit een lege klantenfiche en moet het BTW-nummer ingevuld worden. Vervolgens moet men rechtsklikken op dit veld, en de optie "Importeer gegevens Company Web" selecteren in het verschenen menu.


Deze functionaliteit kan gebruikt worden in alle signalitieken van Mercator. Het volstaat dat deze velden bestaan in de tabel die overeenkomt met de signalitiek:

  • X_NUM_TVA : char(15) bestaat reeds, bijvoorbeeld in de tabel FOU.
  • X_CYW: varchar(MAX) dit veld wordt niet automatisch toegevoegd in de tabel CLI.

Deze functionaliteit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om:

  • leveranciers te volgen (FOU)
  • prospecten te evalueren (XLEAD)
  • voor een architect, ondernemers evalueren die bewaard worden in het vierde informatiebestand (DEST).
  • ...

Mercator genereert ook een bestand met hde transacties van de klant om deze maandelijks door te sturen naar CompanyWeb. Hiervoor moet men Mercator boekhouding hebben. In dit geval, wordt er een automatische optie "Export CompanyWeb" toegevoegd in het debiteurenbeheer. Het produceert een bestand in een adequaat formaat dat zal bewaard worden in de sub-directory CompanyWeb in de Data-map.