U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator en externe boekhoudingen

0000002234     -      03-10-2023

Deze pagina beschrijft de verschillende overwegingen over het gebruik van een Majuro versie met een externe boekhouding (Bob ®, Winbooks ®, Popsy ®)
Dit heeft geen betrekking tot de Mercator boekhouding.

 

Voor de externe rekeningen van Bob ®, Winbooks ® et Popsy ®, avec met een 8.3 voucher of hoger

De verbinding met externe rekeningen sinds Mercator Majuro worden mogelijk gemaakt door MercatorLegacyAccConnector.exe. Dit is een DCOM object (OLE) dat geschreven is in Visual FoxPro. Het doel van deze connector is om de link met externe rekeningen vanuit de legacy ter beschikking te stellen van Majuro gebruikers. In functie, bevestigen wij nogmaals dat deze verbindingen er zijn en zullen blijven. (Ze kunnen nooit profiteren van functionele evoluties.)

De installatie van de connector gebeurt als volgt:

 • Als deze omgeving nog niet op deze computer is geïnstalleerd, installeert u de Mercator legacy en Aruba omgeving.
 • Autoriseer de lees en schrijf toegang op de map c:\foxcache
 • Ga na of Mercator beschikt over de optie LINK
 • Gebruik de 32 bits versie van Mercator.exe (toepasselijk gebeurt de installatie van deze 32-bits versie via MercatorUpdater door simpelweg het vakje “32-bit” ernaast aan te duiden)
 • Unzip de inhoud van de zip die gekoppeld is aan een lokale onafhankelijke Mercator directory (lokaal = niet op een netwerk volume). Idealiter wordt de inhoud van de zip geplaatst in een nieuwe lege map.
 • Unzip in dezelfde directory (de gehele inhoud) :
 • voer register.cmd uit om de DCOM server in het register van de computer te zetten
 • • Zoek via DcomCnfg de MercatorLegacyAccConnector.olecpta klasse en zet de account parameters vast (tabblad “Identity”) in die eigenschappen. Voor de meeste toepassingen volstaat het om “Interactieve user” aan te duiden voor MercatorLegacyAccConnector.exe uitgevoerd met de rechten van de gebruiker die de sessie geopend heeft. Deze tool start op met “Windows + R”,
  • Op een 32 bit computer door dcomcnfg.exe in te geven
  • Op een 64 bit computer door mmc comexp.msc /32 in te geven
 • Bevestig de link opties in Mercator in de boekhouding via “Extra / Opties"

Deze connector maakt een transparante toegang mogelijk tot deze functies:

 • Exporteren van klanten
 • Exporteren van leveranciers
 • Invoeren van rekening saldo’s
 • Raadplegen van het klanten rekeningoverzicht
 • Gecentraliseerde Accounting

In tegenstelling tot de legacy en Aruba versies waar er geen verbinding mogelijk is met de boekhouding bij het starten van Mercator. Hieruit volgt dat:

 • De connector mag niet geïnstalleerd worden op alle posities, maar alleen op diegene waarop de bovengenoemde karakteristieken kunnen worden gebruikt
 • Een permanente verbinding met de boekhoudkundige software wordt niet meer gemaakt, alleen maar op aanvraag van de gebruiker, tijdens het uitvoeren van deze functies.
 • Een “Tools / Instellingen / Accounting Info Bijwerken” menu werd toegevoegd. ( Zie hieronder)

In deze omstandigheden vereist Mercator Majuro geen enkele DBF tabel(bijvoorbeeld ParamBob.dbf, ParamPop.dbf, ParamWbk.dbf, ...) We moeten dus niets toevoegen aan de data directory van Mercator Majuro.

Merk echter op dat de grens van het maximale aantal velden per tabel nog steeds noodzakelijk blijft wanneer het systeem is ingesteld, maar alleen voor deze tabellen:

 • CLI
 • FOU
 • PIEDS_V
 • PIEDS_A
 • LIGNES_V
 • LIGNES_A

Bij het oproepen van deze functies , met uitzondering van het overleg over de rekeningafschriften van de klant, worden alle Mercator Majuro vensters van tevoren gesloten.

MercatorLegacyAccConnector.exe komt tot stand in een zichtbaar venster van de gebruiker. Dit venster moet niet handmatig gesloten worden. Het past het beste om het proces te laten lopen en zichzelf automatisch te laten sluiten na voltooiing.

Tijdens de initialisatie van MercatorLegacyAccConnector.exe, controleert de legacy code de verschillende paden die door de rekeningkoppeling worden gebruikt. Deze code is echter niet in staat om eventuele wijzigingen van de opties te passeren. Daarom moeten de opties, indien nodig, handmatig worden gewijzigd via "Tools / Options".

attention In Majuro wordt het laatste OD nummer van de betaling opgeslagen in de OPTIONS tabel van de SQL-database en niet in de PARAMxxx.DBF tabel. Als we na een centralisatie in Majuro een centralisatie willen uitvoeren uit de Aruba versie, dan zal u deze optie handmatig moeten instellen. En vice versa.

 


 

Voor andere externe rekeningen of een voucher voorafgaand aan 8.3

Deze functie is niet meer ondersteund.

Accounting centralisatie

De centralisering van de boekhouding aan een externe boekhouding is niet mogelijk tot een Mercator Majuro versie. Het volgende bericht wordt ook weergegeven aan de gebruiker:

majuro_cpta

 

 

Dit betekend dat als Mercator in een Majuro versie gebruikt wordt voor alle andere functies, dat het noodzakelijk is om een Aruba versie te behouden alvorens de centralisatie naar een extern account uit te voeren. Dit vereist dat het 2de migratie scenario naar Majuro werd goedgekeurd.

migration2

Klanten boekhoudgegevens

Het importeren van het boekhoudsaldi en het lezen van de klant rekeningoverzicht is niet beschikbaar voor deze rekeningen vanaf een Majuro versie.

 


 

Voor alle externe rekeningen en alle versies

Verstrekking van boekhoudkundige informatie

Op verschillende plaatsen in het programma kan Mercator boekhoudkundige informatie ter beschikking stellen:

 • de boekhouding van de algemene rekeningen
 • de 1 tot 9 analytische plannen
 • De BTW codes bij de verkoop
 • De BTW codes bij de aankoop

De verstrekking van deze verschillende informatie varieert afhankelijk van de gebruikte externe boekhouding.

Om de gegevens beschikbaar te hebben in een Majuro versie,

 • als MercatorLegacyAccConnector.exe wordt gebruikt volstaat het om in Mercator Majuro het menu "Tools / Parameters / Boekhouding Info Bijwerken" uit te voeren
 • zo niet, is het noodzakelijk om het "Tools / Parameters / Boekhouding Info Bijwerken" menu te gebruiken, van de overeenkomstige Aruba versie (ter herinnering, in de Aruba, versie worden de gegevens automatisch opgehaald uit de externe boekhouding bij het opstarten van Mercator).

In de 2 gevallen wordt er een kopie van de boekhoudkundige informatie opgeslagen in de SQL tabellen in de Mercator database:

 • De boekhouding van de algemene rekeningen : EXTERNALGEN
 • de 1 tot 9 analytische plannen: EXTERNALANA1 tot EXTERNALANA9
 • De BTW codes bij de verkoop : EXTERNALVATCODEV (uniek indien de BTW-codes op lijnniveau geïnstalleerd zijn).
 • De BTW codes bij de aankoop : EXTERNALVATCODEA(uniek indien de BTW-codes op lijnniveau geïnstalleerd zijn).

Deze procedure moet elke keer handmatig worden opgeroepen wanneer u wilt bijwerken in Mercator Majuro wanneer de oorspronkelijke gegevens uit de externe accounting gewijzigd zijn. (Voorbeeld : wijziging in het boekhoud plan)

Het gebruik van deze informatie (bijvoorbeeld in de imputatie rekeningen in verband met de rayons, voor de online imputatie accounts, voor online BTW codes, ...) gebeurt transparant en vraagt geen speciale behandeling.

Deze informatie wordt slechts eenmaal gelezen bij het opstarten van Mercator Majuro.

 



Te laden : 0000002234.zip (485 Kb - 12-09-2022)