U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Migratie van Mercator Aruba naar Mercator Majuro

0000002125     -      12-06-2015
Verouderd

 

majuroconverter1n

 

De omzetting van een Mercator Aruba-dossier naar Mercator Majuro wordt volledig gerealiseerd door de MajuroConverter-wizard. Iedere stap wordt duidelijk gedocumenteerd op het wizardscherm, met alle details van de verschillende handelingen die worden uitgevoerd. Globaal betekent dit dat de wizard alle gegevens die nog voorkomen in de DBF-tabellen of de .mem-bestanden (de opties onder "Tools / Opties", de licentiegegevens ...), uploadt naar de SQL-database. Deze migratie kan ingezet worden voor ieder geactualiseerd Aruba-dossier dat geen problemen vertoont.

Het is belangrijk te noteren dat dit proces wel elementen toevoegt aan de SQL-database, maar er geen uit verwijdert. Bijgevolg kan dit proces geen enkele "schade" toebrengen aan de SQL-database die zou kunnen leiden tot een eventuele corruptie van het oorspronkelijke dossier. Een back-up van de SQL-database is dan ook niet nodig. Anderzijds is het wel zo dat na beëindiging van het proces wordt overgegaan tot een uitgebreide "schoonmaak" van de hoofddirectory en de gegevensdirectory van Mercator, waarbij alle verouderde bestanden worden geschrapt. Dit proces is onomkeerbaar. Een voorafgaande back-up van deze 2 directories is dan ook vereist.

Tijdens het migratieproces worden ook de volgende 2 ASCII-bestanden gecreëerd, die makkelijk bewerkbaar zijn met Notepad:

 • In de hoofddirectory: Mercator.majuro: dit bestand bevat het pad naar de gegevensdirectory van Mercator, alsook de standaardtaal van de gebruiker.
  Voor de configuratie is dit bestand ietwat anders: het bevat niet het pad naar de gegevens (want dit pad varieert voor ieder dossier), maar wel een bijkomende lijn: enable_multi = 1
 • In de gegevensdirectory: Mercator.connection: dit bestand bevat de parameters voor de verbinding met de SQL-database:
  • de SQL-server;
  • de naam van de te gebruiken database;
  • de woordaanvulling (niet te wijzigen informatie die wordt gebruikt voor de berekening van het wachtwoord voor de SQL-verbinding die door Mercator wordt gebruikt).

Zodra de migratieactiviteiten beëindigd zijn, zal de wizard de updatewizard opstarten. Deze update is verplicht om de assemblies die voor het famework 2.0 werden gecompileerd, te vervangen door de voor het framework 4.0 gecompileerde assemblies.

Deze wizard vereist dat de frameworks 4.0 en 2.0 voorkomen op de werkpost waarop de omzetting plaatsvindt.


De migratiewizard moet gedownload en in de hoofddirectory van Mercator geplaatst worden.


Migratiescenario 1

Als het te migreren Aruba-dossier enkel opties bevat waarvoor alle Aruba-functionaliteiten beschikbaar zijn en in dit dossier alle Aruba-componenten geactiveerd zijn (schakelaars op ON), kan de migratie naar Majuro heel eenvoudig worden gerealiseerd: de MajuroUpdater-wizard wordt volledig uitgevoerd voor dit dossier.

In het actuele stadium van de ontwikkeling (november 2012) is dit enkel mogelijk voor een autonome boekhouding, met eventueel de volgende opties:

 • ANA
 • BUDGET
 • BANK
 • IMM
 • CRM
 • ISTAT

Migratiescenario 2

Als het te migreren Aruba-dossier nog Legacy-functionaliteiten gebruikt (in dit stadium van de ontwikkeling - november 2012 - het commercieel beheer), kan het onderstaande scenario worden gevolgd.

migration2

 

De configuratie voorafgaand aan de migratie bestaat doorgaans uit een Aruba-hoofddirectory die verwijst naar een gegevensdirectory en een SQL-database. Deze hoofddirectory zal worden gekopieerd en de hoofddirectory van Mercator Majuro worden. In deze nieuw gecreëerde hoofddirectory wordt vervolgens de migratie uitgevoerd met MajuroConverter. Daaruit vloeit dan een dubbele configuratie voort:

 • in de oorspronkelijke directory is het uitvoeringsbestand Mercator.exe in Aruba-versie en zijn alle functionaliteiten beschikbaar, met inbegrip van de Legacy-functionaliteiten;
 • in de gekopieerde directory is het bestand Mercator.exe in Majuro-versie en zal Mercator volledig in Majuro-modus werken, maar enkel voor de bestaande functionaliteiten in Aruba.

Aangezien de gegevensdirectory en de database gemeenschappelijk zijn, stellen er zich geen verschillen als gevolg van het feit of de gebruiker deze gegevens gebruikt vanuit Mercator Majuro, dan wel vanuit Mercator Aruba.

Maar in deze configuratie moet u wel de volgende twee punten in acht nemen:

 • In MajuroConverter moet de stap waarbij de verouderde bestanden in de gegevensdirectory worden geschrapt, worden overgeslagen (door het aanvinkvakje "Deze stap overslaan" aan te klikken). Door deze bestanden te vernietigen (die nog noodzakelijk zijn voor Mercator Aruba), zou deze laatste versie immers niet meer correct werken;
 • als er opties gewijzigd zijn in "Tools / Opties" of als de voucher gewijzigd is, zullen deze wijzigingen niet worden overgenomen in de andere configuratie. Om dat te corrigeren, kunt u als volgt te werk gaan:
  • hetzij deze gegevens handmatig aanpassen in de tweede configuratie;
  • hetzij, als de wijziging in de Aruba-configuratie plaatsvond, het proces bestaande uit het kopiëren van de directory en het migreren met behulp van MajuroConverter opnieuw starten. deze wizard kan immers zo vaak worden gebruikt als gewenst;
 • Na iedere update van een dossier moet u absoluut eerst de Aruba-configuratie opstarten, en pas daarna de Majuro-configuratie. Als er tijdens deze update automatisch velden worden toegevoegd, zullen ze immers enkel in de DBF-tabellen voorkomen via de Aruba-configuratie.


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.