U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Nieuwigheden in de configureerbare gepersonaliseerde schermen, meegenomen in Mercator 10 versie

0000002666     -      21-11-2016

1. Maximaliseren of aanpassen van het scherm

De TabStrip (de top banner) van elk configureerbaar scherm bevat een WindowState eigenschap:

De gedragingen zijn de volgende:

  • Normal :De eerste weergave van het scherm in de huidige beeldresolutie is gecentreerd en bevat de standaardgrootte voor dit scherm. Vervolgens worden de grootte en positie opgeslagen. De volgende keren wordt het zo afgebeeld (standaard waarde)
  • Maximized : Het venster wordt gemaximaliseerd. De grootte en positie worden niet opgeslagen.
  • Adjusted : Het venster wordt geplaatst en de grootte wordt zodanig bepaald dat de gehele ruimte onder het lint wordt gebruikt. De grootte en positie worden niet opgeslagen.

Opmerking :Deze optie maakt het vakje “venster maximaliseren” van de bedrijfsvoering en boekhouding sequenties overbodig.

 

2. Maak de pagina’s responsief

De instellingsschermen van Mercator zijn, in het algemeen, eerst opgebouwd uit Rectangles of GroupBox, soms gerangschikt naast elkaar, soms onder elkaar. Afhankelijk van de Breedte van het scherm zijn bepaalde elementen onzichtbaar. Om dit op te lossen staat Mercator 10 toe om op niveau van het tabblad een property FlowDirection te plaatsen. Standaard staat deze waarde op "Inactief". De waarde "LeftToRight"" komt overeen met de meest logische volgorde, omdat het de voorwerpen in de volgorde "van links naar rechts en van boven naar onder" neemt. Indien deze waarde bepaald is, moet men de exacte waarde van de padding en pixels definiëren, het is te zeggen, de ruimte die zal worden vrijgehouden tussen elk blok. (All = 5 in het voorbeeld hieronder)

Voorbeeld:

Voor
responsive1

Na
responsive2

 

3. Maak de pagina’s scrollable

Mercator 10 staat toe om de verschillende pagina’s automatisch schuifbaar te maken. Dit gebeurt door het aanvinken van de property “AutoScroll” van het overeenstemmend tabblad. Wanneer de volledige inhoud van een pagina dus niet kan worden weergegeven voegt Mercator een schuifbalk (scrollbar) toe om zich verticaal te kunnen bewegen op de pagina.

scrollbar

 

4. Meerdere configureerbare schermen per apparaat

Zie deze pagina

 

5. In de informatiebestanden de mogelijkheid hebben om, om het even welk informatiebestand te verbinden met een fiche van het Vierden bestand

Net zoals het mogelijk is om een contact aan eender welk informatiebestand te linken, is het nu mogelijk om hetzelfde type verbinding te maken met een fiche van het Vierden-bestand (DEST). Dit wordt gedaan door 2 nieuwe objecten die beschikbaar zijn in de parametrering van schermen van de informatiebestanden:

DestSig : 

Destinat :