U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Personaliseerbare schermen: gebruik een MaskedTextBox in plaats van een eenvoudige TextBox

0000002384     -      06-04-2016

Mercator kan in alle personaliseerbare schermen een MakedTextBox toevoegen in plaats van een eenvoudige TextBox. Dit zal een verplichte procedure inroepen met betrekking tot de invoer van het veld, zodat het veld altijd opdezelfde manier is opgebouwd. Bijvoorbeeld:

  • Verplichting om een niet numeriek karakter in te voeren (spatie, 2 numerieke karakters)
  • Een formaat voor een postcode (4 of 5 cijfers)
  • ...

Om deze functionaliteit te activeren, volstaat het om de property InputMask in te vullen van het TextBox object, in de vorm van: {+ masque +}, openende acolade + masker zoals hieronder gedefinieerd + sluitende acolade.

 

Een InputMask ingevuld als volgt {(999)-000-0000} geeft dit resultaat:

Het masker kan worden opgebouwd volgens de logische standaard van maskers ondersteund door de MaskedTextBox van het .NET framework. Men moet verwijzen naar de sectie "Opmerkingen" van deze pagina om de ondersteunde syntaxis te bekijken. Vervolgens volstaat het om het masker te omkaderen met accolades.