U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rapportering : hoe afdrukken volgens voorwaarden ?

0000002046     -      11-12-2019

Er bestaan verschillende situaties waarbij gegevens afhankelijk van bepaalde voorwaarden al dan niet moeten worden afgedrukt.
Hierna volgen enkele mogelijkheden om dat resultaat te verkrijgen.

Per zone, voorwaarde testen
Bijvoorbeeld: [Iif(total > 0, total, "")]
In het bijgevoegde rapport wordt dit toegepast op de kolom "Prijs excl. btw".

Per zone, knop "Markering" gebruiken
Na selectie van het veld in het rapport kunt u de functionaliteit "Markering" kiezen (knop bout_surligne in de toolbar). U kunt nu meerdere voorwaarden toevoegen en, onder andere, het vakje "Zichtbaar" afvinken.
In het bijgevoegde rapport wordt dit toegepast op de kolom "Prijs incl. btw".

Per zone, C#-code gebruiken
In de rapporteneditor moet u:

 • in het rapport in de balk "Gegevens" klikken om "Data1 Databand" te selecteren in het venster met de rapporteigenschappen;
 • in het venster met de rapporteigenschappen klikken op de "Bliksem"-knop om toegang te krijgen tot de C#-code die overeenstemt met de gegevensbalk;
 • dubbelklikken op het event "BeforePrint";
 • het codevenster verschijnt met standaard "private void Data1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)";
 • de onderstaande code plakken.
Zoom
Dubbel bedrag = ((Double)Report.GetColumnValue("StockRep.s_prix_ti"));
if (bedrag < 20)
  Cellcle1.Text = "";
else
  Cellcle1.Text = "[StockRep.S_CLE1]";

In het bijgevoegde rapport beïnvloedt de voorwaarde sleutel 1 afhankelijk van de waarde van de "Prijs incl. btw".

Een volledige kolom verbergen
Voorbeeld: afhankelijk van de waarde die geselecteerd wordt bij de uitvoering van het rapport via de opties in het rolmenu: "Met categorie" of "Zonder categorie".
In de rapporteneditor moet u:

 • in het venster met de rapporteigenschappen het element "Report" in het rolmenu selecteren;
 • klikken op de "Bliksem"-knop om toegang te krijgen tot de C#-code;
 • dubbelklikken op het event "StartReport";
 • het codevenster verschijnt met standaard "private void MonTest_StartReport(object sender, EventArgs e)";
 • de onderstaande code plakken.
Zoom
String avec_cat = ((String)Report.GetColumnValue("StockRep2.catego"));
if (avec_cat == "SANS")
{
  CTitreCat.Visible = false;
  CLibCat.Visible = false;
}

In het bijgevoegde rapport verschijnt de kolom "Categorie" afhankelijk van het geselecteerde item in het rolmenu.

Een volledige pagina verbergen
Voorbeeld: In functie van de aanwezigheid van een tabel in het rapport. In het voorbeeld hieronder is Pagina 1 niet zichtbaar indien de tabel StockRep aanwezig is en Pagina 2 is niet zichtbaar indien StockRep3 aanwezig is. 

In de rapporteneditor moet u:

 • in het venster met de rapporteigenschappen het element "Report" in het rolmenu selecteren;
 • klikken op de "Bliksem"-knop om toegang te krijgen tot de C#-code;
 • dubbelklikken op het event "StartReport";
 • het codevenster verschijnt met standaard "private void MonTest_StartReport(object sender, EventArgs e)";
 • de onderstaande code plakken.
Zoom
void Report_StartReport(object sender, EventArgs e)
{
    Page1.Visible = ((FastReport.Data.TableDataSource)Report.GetDataSource("StockRep")).Table.Select("rowid <> ''").Length > 0;
    Page2.Visible = ((FastReport.Data.TableDataSource)Report.GetDataSource("StockRep3")).Table.Select("rowid <> ''").Length > 0;
}

Via het dialoogvenster 
De report-editor biedt de mogelijkheid om een dialoogvenster weer te geven alvorens het document afgedrukt wordt. Het is dus mogelijk om tussen te komen bij het opmaken van de pagina.

Voorbeeld: Rapportering: Gebruik van een dialoogvenster in een rapport.Te laden : 0000002046.zip (4 Kb - 14-05-2012)