U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Scherm "Venster > Reset"

0000001975     -      23-12-2019

1. Via dit scherm kunt u de geopende vensters opnieuw gecentreerd en geminimaliseerd in Mercator plaatsen. Hierdoor kan een venster dat bijvoorbeeld bij het wijzigen van de schermresolutie ongelukkig buiten het kader valt, terug gecentreerd worden (deze optie vervangt de knop "Gom" van de fiche "Gebruikers").

2. De knop "Positie schrappen …" in dit scherm wist alle gebruikersvoorkeuren met betrekking tot de positie en het formaat van de vensters, alsook de opmaak van sommige roosters.

3. En verder is het ook mogelijk om de configuratie van de rapporteneditor te resetten via de knop "Personalisering van de rapporteneditor schrappen". Deze knop is niet actief als er geen configuratiebestand (meer) is.

De toegang tot dit menupunt kan geblokkeerd worden via het gebruikersbeheer (tabblad "Blokkeren / Vensters").

reinit_windows_nl