U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Scripts

0000001929     -      29-03-2019

Algemeenheden aangaande de scripts

De notie script vervangt de notie prijsformule die via de optie "Extra / Parameters / Prijzen" beschikbaar is. Door dit punt in het menu kunt u kleine scripts (met respect voor de syntaxis van C#) definiëren, die uitgevoerd worden zodra de cursor bepaalde zones van de artikelensignaletiek verlaat.
Voor elke zone van het scherm zal het mogelijk zijn te definiëren of het script al dan niet moet worden uitgevoerd wanneer de cursor de zone verlaat. Dit zal gebeuren via "Extra / Schermen signaletieken / Parameterinstelling".

Voorbeeld: @s_prix_ti = @s_prix_ht * (1+(@s_taux_tva/100));

Het scherm voor het invoeren van de scripts bevat enkele nieuwigheden vergeleken met de prijsformules.

Rechts van de titel van het script bevindt zich een logo Logo_cSharp dat eraan herinnert dat men de syntaxis van C# moet respecteren.

Een knop "Syntaxis controleren" laat toe om de syntaxis van de ingevoerde code te verifiëren. Indien zich een fout in de code bevindt, dan wordt automatisch een venster geopend met de volledige code. Zo zal u de code zien die nodig is om het script te kunnen uitvoeren. Deze is opgedeeld in drie delen:

 1. initialisatie van alle variabelen overeenkomend met de velden van de tabel;
 2. de in het script ingevoerde formule (die zich bevindt tussen de regels "//Begin of Script" en "//End of Script");
 3. initialisatie van de velden van de tabel met de waarden vervat in de variabelen die werden gewijzigd.

In de hoofding van dit venster is de informatie weergegeven betreffende de fout die werd ontmoet bij het compileren.
Voorbeeld: Fatal: ; verwacht (line 235)

Het script zal pas kunnen worden opgeslagen indien de syntaxis correct is.

Nadat men - terwijl de artikelsignaletiek geopend is - nieuwe scripts heeft gedefinieerd, moet men de signaletiek sluiten en opnieuw openen opdat deze laatste zouden beschikbaar zijn.

Voorbeelden

Deze functionaliteit strekt zich uit over het geheel van de signaletieken en is toegankelijk via "Extra / Schermen signaletieken / Scripts".
Om erover te kunnen beschikken (en dus scripts te kunnen definiëren) volstaat het de volgende variabele te creëren in de corresponderende signaletiek:

 • CLI : C_CALCUL C(10)
 • FOU : F_CALCUL C(10)
 • PROJ : P_CALCUL C(10)
 • DEST : D_CALCUL C(10)
 • XLEAD : X_CALCUL C(10)
 • EMB : E_CALCUL C(10)
 • ...

Vervolgens volstaat het in de signaletiek toe te voegen:

 1. een combobox waarvan de source het veld x_CALCUL is (waarin x staat voor de letter van de signaletiek)
 2. een controle van het type Object waarvan de eigenschap ObjectType geïnitialiseerd is op ScriptCalculator

 


Technische info

De scripts (geprecompileerde assemblies) worden in de tabel Assemblies opgeslagen.


Trefwoorden: formules; herberekening; prijzen