U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voer zoekopdrachten uit op basis van de gebruikerstaal

0000003082     -      18-07-2022

Standaard voert Mercator zoekopdrachten uit op naam / omschrijving in de "basis" kolom van de informatiebestanden:

 • Klanten: CLI.C_NOM
 • Leveranciers: FOU.F_NOM
 • Artikels: STOCK.S_MODELE
 • Projecten: PROJ.P_NOM
 • Algemene rekeningen: GEN.G_NOM
 • ...

Het is mogelijk om hier vanaf te wijken bij gebruikers met andere ingestelde talen zodat de zoekopdracht wordt uitgevoerd in de overeenkomende kolom van hun taal.

Daarvoor moet u overeenkomende kolommen toevoegen van hetzelfde type (en dezelfde lengte - niet verplicht) maar met een naam dat eindigt met F, N, E of D (bijvoorbeeld voor Nederlands):

 • Klanten: CLI.C_NOMN
 • Leveranciers: FOU.F_NOMN
 • Artikels: STOCK.S_MODELEN
 • Projecten: PROJ.P_NOMN
 • Algemene rekeningen: GEN.G_NOMN
 • ...

Vervolgens moet men JA invullen bij volgende opties:

 • Klanten: zoeken met gebruikerstaal (id = RECL_CLI)
 • Leveranciers: zoeken met gebruikerstaal (id = RECL_FOU)
 • Artikels: zoeken met gebruikerstaal (id = RECL_STOCK)
 • Projecten: zoeken met gebruikerstaal (id = RECL_PROJ)
 • Algemene rekening: zoeken met gebruikerstaal (id = RECL_GEN)
 • ...

Deze werking is beschikbaar voor alle informatiebestanden en heeft geen impact op andere zoekcriteria (sleutels 1 tot 3, leveranciersreferentie, ...)

De sortering wordt automatisch aangepast naar de kolom van de gebruikerstaal.

Dit heeft ook betrekking op een opzoeking die bijvoorbeeld gebeurd vanuit een document in het commercieel beheer.

Deze functionaliteit maakt geen veranderingen bij filteren in de informatiebestanden.

Wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd in een kolom die overeenkomt met de taal van de gebruiker, wordt er alleen met deze kolom rekening gehouden. De zoekopdracht wordt dus niet uitgebreid naar andere kolommen (zoals de "basis" kolom) als de kolom leeg is.


 Na het toevoegen van de kolommen, is het nodig om

 • Mercator te herstarten
 • een controle van de structuur uit te voeren "Geavanceerde Tools > SQL Database > Structuur controleren"  

Dit zal de kolommen indexeren. Dit is nodig om optimaal te sorteren.