U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeld van integratie: geolocated monitoring van technici

0000002964     -      24-07-2020

Hier tonen we een voorbeeld van configuratie die verschillende tools integreert om het beheer van de techniekers met behulp van geolocatie te bieden. Dit betreft zowel Mercator CRM, MercatorPenguin als een wallpaper-widget voor Mercator Desktop.

1. CRM Actie

We stellen een eenvoudig actiemodel voor "Eenvoudige geolokalisatie". Het concept is dat vooraf acties worden voorbereid voor technici op de weg. Een dergelijke actie is zowel gekoppeld aan een Klant als een Dienstverlener. En de Dienstverlener is gekoppeld aan een gebruiker via het tabblad "Interface" van het gebruikersprofiel.

tache_simple_geolocalisee_1_nl

De configuratie van deze actie is beschikbaar in dit zipbestand.


2. Actie in MercatorPenguin

Met dezelfde actie in MercatorPenguin kan de technicus zich lokaliseren en een notitie ingeven. Wanneer hij bij de klant aankomt, opent hij de actie die hij in zijn takenlijst vindt en slaat deze de eerste keer op. Hierdoor kan de positie worden onthouden. Wanneer hij zijn dienst beëindigt, wijzigt hij deze opnieuw door bijvoorbeeld zijn prestatieverslag in te geven.

EditMapLocation_droid_nl

De XAML-code voor deze instelling is als volgt :

<StackLayout Margin="10, 10, 10, 10">
<Label Text="@ID_SIG" FontSize="12" />
<m:EditSwitch Source="fait" BackgroundColor="%ThemeColor%" />
<m:EditEntry Placeholder="Sujet"  Source="objet" HorizontalOptions="FillAndExpand" />
<StackLayout Orientation="Horizontal">
<Label Text="Echéance" Font="Medium" Margin="10,0,0,0" VerticalOptions="Center" WidthRequest="90" />
<m:EditDatePicker Source="moment_1" Margin="25,0,0,0" HorizontalOptions="FillAndExpand" WidthRequest="100" />
</StackLayout>
<m:EditMapLocation HeightRequest="200" Source="latitude,longitude" />
<Label Text="Note" Font="Medium" Margin="10,5,0,0" />
<m:EditEditor Source="note" HorizontalOptions="FillAndExpand" AutoSize="TextChanges" />
</StackLayout>

Nadat deze actie is gevalideerd, is deze in deze vorm zichtbaar in Mercator Desktop.

tache_simple_geolocalisee_3_nl


3. Technicus locatiewidget

Het doel van deze aanpasbare widget is om een kaart op het Mercator-scherm te plaatsen met de huidige positie van alle technici. Met huidige positie wordt de laatst opgeslagen positie  in de hierboven beschreven acties bedoeld. (We hebben het niet over realtime tracering, wat een heel ander concept is).

widget_map_nl

Elke pin toont een knopinfo met de naam van de technicus. Een klik op deze pin opent het bestand van deze Dienstverlener. Het contextmenu wordt gebruikt om de kaart bij te werken.

De broncode voor deze widget is beschikbaar in dit zipbestand. Het project vereist de toevoeging van deze referenties :

 • Uit de hoofdmap van Mercator
  • MercatorTunnel.dll
  • MercatorUi.dll
  • MercatorComponents.dll
  • Microsoft.Maps.MapControl.WPF.dll
 • Van "Framework"
  • System.Device
  • PresentationCore
  • PresentationFramework
  • WindowsBase

Met betrekking tot de AVG is de naleving van dit gebruik van persoonlijke gegevens (de locatie van een persoon) de verantwoordelijkheid van de organisatie die Mercator gebruikt.